Ratusz®

Zintegrowany system informatyczny do zarządzania Jednostkami Administracji Samorządowej

Systemy Ewidencyjne

/

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to program, którego podstawowym zadaniem jest wypełnienie stawianych przez Ustawodawcę wymagań dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej.
Aplikacja pozwala na wprowadzanie oraz publikowanie informacji określonych przez Ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku, wykorzystując integrację z pozostałymi systemami pakietu Ratusz®. Strony BIP spełniają wszystkie wymagania ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
Podstawową zaletą systemu BIP jest możliwość pracy w tzw. trybie off-line, a więc bez konieczności stałego podłączenia do Internetu. Dzięki temu stworzone zostało środowisko niezależne od stanu infrastruktury telekomunikacyjnej. Aktualizacje stron mogą być dokonywane w dowolnym czasie wybranym przez użytkownika z wykorzystaniem połączeń wydzwanianych (Dial-up) lub łączy stałych.

Wybrane funkcjonalności: