Ratusz®

Zintegrowany system informatyczny do zarządzania Jednostkami Administracji Samorządowej

Systemy Ewidencyjne

/

eMG

Program Ewidencja Mienia Gminy służy do wspomagania pracy w wydziałach urzędów miejskich i gminnych w zakresie pełnej obsługi zagadnień związanych z gospodarowaniem mieniem gminy.
W programie prowadzona jest ewidencja tego mienia i gminy i skarbu państwa, które nie jest oddane w użytkowanie wieczyste. Podstawowym jego wyróżnikiem jest z kolei wykorzystanie przeglądarki internetowej jako narzędzia do wprowadzania i przeglądania danych.

Wybrane funkcjonalności: