Zarządzanie personelem

eHR

Inteligentne Zarządzanie - Odkryj potencjał personelu organizacji

Systemy eHR

System zarządzania personelem autorstwa Rekordu pełni nie tylko funkcję informacyjną. Służąc zarówno pracownikom, jak i przełożonym, obrazuje dane wygenerowane przez program kadrowo – płacowy, a jego interaktywne elementy ułatwiają komunikację z działem kadr.
Cztery poziomy dostępu pomagają w zarządzaniu osobom na różnych szczeblach w hierarchii organizacji.

Zarządzanie personelem, czyli najcenniejszy kapitał każdej organizacji

Funkcjonalności

Najważniejsze funkcje systemów zarządzania HR

 • Automatyczne powiadomienia

  Dowolne dane wygenerowane w wyniku wykonania zaplanowanego działania, status wykonywanych działań lub informacje o danych w bazie. Kierownictwo firmy uzyskuje informacje o nieobecnościach, nieusprawiedliwionych godzinach, spóźnieniach, urlopie czy badaniach okresowych.

 • Infrastruktura RCP

  Harmonogramowanie czasu pracy pracowników, definiowanie regulaminów, szeroka gama raportów czy ewidencja pracy w godzinach nocnych to niewątpliwa korzyść dla kierownictwa oraz działu personalnego. Pracownik ma z kolei możliwość bieżącej kontroli bilansu czasu pracy oraz wymiaru swojego urlopu.

 • Monitoring personelu

  Informacje o rozwoju pracownika, odbytych szkoleniach, umowach o pracę, historii awansów, stawkach historycznych oraz o ewentualnym wyposażeniu pracownika. Kierownictwo ma możliwość wprowadzania i ewidencji ocen pracowników.

 • Kalendarz absencji

  Monitorowanie kalendarza absencji - struktura absencji oraz tworzenie różnego rodzaju statystyk dotyczących urlopów z podziałem na wydziały.

 • Pasek płacowy

  Podgląd kartoteki zarobkowej, ZUS oraz podatkowej, stanów i obrotów pożyczek PKZP/ZFM oraz wykazu świadczeń z ZFŚS.

 • Interaktywne formularze

  Składanie wniosków o urlop, wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu, dochodach, przychodach.

Planowanie kariery pracownika , Bilasn czasu pracy , Nadzorowanie pracowników

Dla pracownika

Łatwy dostęp do danych kadrowo – płacowych (np. kalendarza absencji, paska wynagrodzenia, wykazu świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych). W części interaktywnej system umożliwia m.in. składanie kart urlopowych oraz wniosków o różnego rodzaju zaświadczenia. Pracownik w łatwy sposób może zmieniać swoje dane, zlecać zastępstwa czy tworzyć zestawienia.

eHR to proces nieustannego planowania, organizowania i kontrolowania działań

Dla kierownika

Panel dla kierownictwa to przede wszystkim wgląd w wykorzystywany kapitał personalny. Z tego poziomu możliwe jest m.in. akceptowanie kart urlopowych podwładnych, dokonywanie ich oceny czy tworzenie zestawień informacyjnych (obowiązki danego pracownika, stawka i pochodne, umowy, urlopy, uprawnienia, szkolenia). Za pomocą systemu automatycznego ostrzegania kierownictwo jest z kolei informowane o spóźnieniach, nieobecnościach czy kończących się terminach ważności badań lekarskich.

Systemy REKORDU wspomagają osiąganie ustalonych przez organizację celów, pozwalając jednocześnie na wzmocnienie przewagi konkurencyjnej

Dla działu personalnego

Dział personalny może korzystać z funkcji eksportowania pewnych informacji bezpośrednio do systemu kadrowo – płacowego. Bogaty pakiet zestawień kontrolnych i ewidencyjnych niezbędnych do zobrazowania różnych zagadnień (np. struktury zarządzania według miejsc pracy, struktury zatrudnienia według wieku czy struktury wieku w podziale na wydziały), wielowymiarowe analizy oraz statystyki to tylko nieliczne korzyści z użytkowania systemu autorstwa firmy Rekord.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

 • Rekord SI Sp. z o.o.
 • Kasprowicza 5
  43-300 Bielsko-Biała