Zarządzanie personelem, czyli najcenniejszy kapitał każdej organizacji

System zarządzania personelem autorstwa Rekordu pełni nie tylko funkcję informacyjną. Służąc zarówno pracownikom, jak i przełożonym, obrazuje wybrane dane zawarte w programach kadrowo – płacowy, a jego interaktywne elementy ułatwiają komunikację pracodawcą. Różne poziomy dostępu pomagają w zarządzaniu osobom na różnych szczeblach w hierarchii organizacji.

AUTOMATYCZNE POWIADOMIENIA

Dowolne dane wygenerowane w wyniku wykonania zaplanowanego działania, status wykonywanych działań lub informacje o danych w bazie. Kierownictwo firmy uzyskuje informacje o nieobecnościach, nieusprawiedliwionych godzinach, spóźnieniach, urlopie czy badaniach okresowych.

INFRASTRUKTURA RCP

Definiowanie regulaminów, szeroka gama raportów czy ewidencja pracy w godzinach nocnych to niewątpliwa korzyść dla kierownictwa oraz działu personalnego. Pracownik ma z kolei możliwość bieżącej kontroli bilansu czasu pracy oraz wymiaru swojego urlopu.

MONITORING PERSONELU

Informacje o rozwoju pracownika, odbytych szkoleniach, umowach o pracę, historii awansów, stawkach historycznych oraz o ewentualnym wyposażeniu pracownika. Kierownictwo ma możliwość wprowadzania i ewidencji ocen pracowników.

KALENDARZ ABSENCJI

Monitorowanie kalendarza absencji - struktura absencji oraz tworzenie różnego rodzaju statystyk dotyczących urlopów z podziałem na wydziały.

PASEK PŁACOWY

Podgląd kartoteki zarobkowej, ZUS oraz podatkowej, stanów i obrotów pożyczek PKZP/ZFM oraz wykazu świadczeń z ZFŚS.

INTERAKTYWNE FORMULARZE

Składanie wniosków o urlop, wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu, dochodach, przychodach.

Pobieranie deklaracji PIT

Możliwość pobrania deklaracji rozliczenia podatku PIT-11 oraz informacji rocznej lub miesięcznej o składkach ZUS bezpośrednio ze portalu przez każdego pracownika.

Integracja z Workflow

Portal Pracowniczy posiada możliwość zaimplementowania systemy workflow, dzięki któremu można swobodnie zmieniać i dostosowywać procesy działania portalu pracowniczego bez wiedzy programistycznej.

Dla pracownika

Łatwy dostęp do danych kadrowo – płacowych (np. kalendarza absencji, paska wynagrodzenia, wykazu świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych). W części interaktywnej system umożliwia m.in. składanie kart urlopowych oraz wniosków o różnego rodzaju zaświadczenia. Pracownik w łatwy sposób może zmieniać swoje dane, zlecać zastępstwa czy tworzyć zestawienia.

Dla kierownika

Panel dla kierownictwa to przede wszystkim wgląd w wykorzystywany kapitał personalny. Z tego poziomu możliwe jest m.in. akceptowanie kart urlopowych podwładnych, dokonywanie ich oceny czy tworzenie zestawień informacyjnych (obowiązki danego pracownika, stawka i pochodne, umowy, urlopy, uprawnienia, szkolenia). Za pomocą systemu automatycznego ostrzegania kierownictwo jest z kolei informowane o spóźnieniach, nieobecnościach czy kończących się terminach ważności badań lekarskich.

Dla działu personalnego

Dział personalny może korzystać z funkcji eksportowania pewnych informacji bezpośrednio do systemu kadrowo – płacowego. Bogaty pakiet zestawień kontrolnych i ewidencyjnych niezbędnych do zobrazowania różnych zagadnień (np. struktury zarządzania według miejsc pracy, struktury zatrudnienia według wieku czy struktury wieku w podziale na wydziały), wielowymiarowe analizy oraz statystyki to tylko nieliczne korzyści z użytkowania systemu autorstwa firmy Rekord.

Lista możliwości Portalu Pracowniczego