Analizy, Raporty

System Lider kompleksowo wspiera zarządzanie przedsiębiorstwem, gromadząc i przetwarzając informacje z systemów Rekordu oraz systemów zewnętrznych.

Zobacz więcej

Image

Korzyści systemów analitycznych Rekordu!

Świadome podejmowanie decyzji

Podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o istotne i rzetelne informacje

Alertowanie AD HOC

Alertowanie Ad hoc o istotnych zmianach kluczowych wskaźników

Centralna kontrola i Mobilny dostęp

Centralne kontrolowanie kluczowych funkcji organizacji z każdego miejsca oraz urządzenia mobilnego

Analiza trendów

Analiza danych w czasie rzeczywistym i przeszłym, obserwacja trendów, predykcja

Elastyczne raportowanie

Raportowanie na pulpitach menedżerskich w sposób graficzny lub tabelaryczny. Opcja eksportu danych

Identyfikacja zagrożeń

Analiza danych ukrytych, identyfikacja zagrożeń i wdrażanie działań zapobiegawczych

Narzędzia Analityczne

Pulpity menadżerskie

System w przejrzysty sposób udostępnia kompleksowe i aktualne dane pochodzące z przedsiębiorstwa. Dzięki ergonomii i łatwej obsłudze, w istotny sposób skraca się czas dostępu do informacji pochodzącej z różnych obszarów firmy oraz jej otoczenia.

Image

Raportowanie o zmianach

System Alertowania

System alertowania umożliwia podejmowanie decyzji dzięki dostarczeniu użytkownikowi informacji: alarmowych, odchyleniowych, strukturalnych oraz syntetycznych, które zostały zagregowane przez system.

Image

Eksport danych

Wszelkie informacje wyeksportowane z systemu można zapisać w najpopularniejszych formatach danych: Microsoft Excel, Oracle OpenOffice, xml, Adobe PDF.

Image

Wielowymiarowość OLAP

Konstrukcja struktury OLAP pozwala na szybki dostęp do zagregowanych danych analitycznych. Klasyczne systemy analityczne są wolniejsze, gdyż agregacje przygotowywane są dopiero w momencie żądania użytkownika. W systemie OLAP są one zachowywane wcześniej - już w momencie składowania.

Image

Moduły systemu
ERP