Inteligentne Zarządzanie

Odkryj potencjał personelu organizacji

Systemy eHR

System zarządzania personelem autorstwa Rekordu pełni nie tylko funkcję informacyjną. Służąc zarówno pracownikom, jak i przełożonym, obrazuje dane wygenerowane przez program kadrowo – płacowy, a jego interaktywne elementy ułatwiają komunikację z działem kadr.
Cztery poziomy dostępu pomagają w zarządzaniu osobom na różnych szczeblach w hierarchii organizacji.

Bilans czasu pracy

Planowanie kariery pracownika

Nadzorowanie pracowników

Funkcjonalności

Najważniejsze funkcje systemów zarządzania HR

 • Automatyczne powiadomienia

  Dowolne dane wygenerowane w wyniku wykonania zaplanowanego działania, status wykonywanych działań lub informacje o danych w bazie. Kierownictwo firmy uzyskuje informacje o nieobecnościach, nieusprawiedliwionych godzinach, spóźnieniach, urlopie czy badaniach okresowych.

 • Infrastruktura RCP

  Harmonogramowanie czasu pracy pracowników, definiowanie regulaminów, szeroka gama raportów czy ewidencja pracy w godzinach nocnych to niewątpliwa korzyść dla kierownictwa oraz działu personalnego. Pracownik ma z kolei możliwość bieżącej kontroli bilansu czasu pracy oraz wymiaru swojego urlopu.

 • Monitoring personelu

  Informacje o rozwoju pracownika, odbytych szkoleniach, umowach o pracę, historii awansów, stawkach historycznych oraz o ewentualnym wyposażeniu pracownika. Kierownictwo ma możliwość wprowadzania i ewidencji ocen pracowników.

 • Kalendarz absencji

  Monitorowanie kalendarza absencji - struktura absencji oraz tworzenie różnego rodzaju statystyk dotyczących urlopów z podziałem na wydziały.

 • Pasek płacowy

  Podgląd kartoteki zarobkowej, ZUS oraz podatkowej, stanów i obrotów pożyczek PKZP/ZFM oraz wykazu świadczeń z ZFŚS.

 • Interaktywne formularze

  Składanie wniosków o urlop, wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu, dochodach, przychodach.

Hierarchiczne zarządzanie personelem

Wybrane korzyści w zależności od stanowiska

Dla pracownika

Łatwy dostęp do danych kadrowo – płacowych (np. kalendarza absencji, paska wynagrodzenia, wykazu świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych). W części interaktywnej system umożliwia m.in. składanie kart urlopowych oraz wniosków o różnego rodzaju zaświadczenia. Pracownik w łatwy sposób może zmieniać swoje dane, zlecać zastępstwa czy tworzyć zestawienia.

Pasek płacowy na maila Bilans czasu pracy Internetowe składanie karty urlopowej

Dla kierownictwa

Panel dla kierownictwa to przede wszystkim wgląd w wykorzystywany kapitał personalny. Z tego poziomu możliwe jest m.in. akceptowanie kart urlopowych podwładnych, dokonywanie ich oceny czy tworzenie zestawień informacyjnych (obowiązki danego pracownika, stawka i pochodne, umowy, urlopy, uprawnienia, szkolenia). Za pomocą systemu automatycznego ostrzegania kierownictwo jest z kolei informowane o spóźnieniach, nieobecnościach czy kończących się terminach ważności badań lekarskich.

Monitoring personelu Automatyczne ostrzeganie Interaktyne formularze

Dla działu personalnego

Dział personalny może korzystać z funkcji eksportowania pewnych informacji bezpośrednio do systemu kadrowo – płacowego. Bogaty pakiet zestawień kontrolnych i ewidencyjnych niezbędnych do zobrazowania różnych zagadnień (np. struktury zarządzania według miejsc pracy, struktury zatrudnienia według wieku czy struktury wieku w podziale na wydziały), wielowymiarowe analizy oraz statystyki to tylko nieliczne korzyści z użytkowania systemu autorstwa firmy Rekord.

Wielowymiarowe analizy Eksport danych Minimalizacja ryzyka popełnienia błędu

Dla pracownika

Dla kierownictwa

Dla Działu Kadr

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!