Analizy, Raporty

System Lider kompleksowo wspiera zarządzanie gminą, gromadząc i przetwarzając informacje z systemów Rekordu oraz systemów zewnętrznych

Zobacz więcej

Image

Korzyści systemów analitycznych Rekordu!

Świadome podejmowanie decyzji

Podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o istotne i rzetelne informacje

Alertowanie AD HOC

Alertowanie Ad hoc o istotnych zmianach kluczowych wskaźników

Centralna kontrola i Mobilny dostęp

Centralne kontrolowanie kluczowych funkcji organizacji z każdego miejsca oraz urządzenia mobilnego

Analiza trendów

Analiza danych w czasie rzeczywistym i przeszłym, obserwacja trendów, predykcja

Elastyczne raportowanie

Raportowanie na pulpitach menedżerskich w sposób graficzny lub tabelaryczny. Opcja eksportu danych

Identyfikacja zagrożeń

Analiza danych ukrytych, identyfikacja zagrożeń i wdrażanie działań zapobiegawczych

Narzędzia Analityczne

Pulpity menadżerskie

System w przejrzysty sposób udostępnia kompleksowe i aktualne dane pochodzące z przedsiębiorstwa. Dzięki ergonomii i łatwej obsłudze, w istotny sposób skraca się czas dostępu do informacji pochodzącej z różnych obszarów firmy oraz jej otoczenia.

Image

Raportowanie o zmianach

System Alertowania

System alertowania umożliwia podejmowanie decyzji dzięki dostarczeniu użytkownikowi informacji: alarmowych, odchyleniowych, strukturalnych oraz syntetycznych, które zostały zagregowane przez system.

Image

Analiza na mapach

Dane strukturalne zaimportowane w szczególności z systemów ewidencyjnych mogą być przedstawione w formie warstwy na mapie.

Image

Wielowymiarowość OLAP

Konstrukcja struktury OLAP pozwala na szybki dostęp do zagregowanych danych analitycznych. Klasyczne systemy analityczne są wolniejsze, gdyż agregacje przygotowywane są dopiero w momencie żądania użytkownika. W systemie OLAP są one zachowywane wcześniej - już w momencie składowania.

Image

Eksport danych

Wszelkie informacje wyeksportowane z systemu można zapisać w najpopularniejszych formatach danych: Microsoft Excel, Oracle OpenOffice, xml, Adobe PDF.

Image

Moduły systemu
ERP