Inteligentne rozwiązania

Systemy Analityczne Rekordu dają szybki i łatwy wgląd w dane z całego obszaru działalności organizacji. Kluczowe wskaźniki są prezentowane na pulpitach menadżerskich w czasie rzeczywistym, a wielowymiarowe analizy, w tym wizualizacje na mapach, przedstawiają wyczerpujący obraz instytucji.

Korzyści systemów analitycznych Rekordu!

 • Świadome Podejmowanie decyzji

  Podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o istotne i rzetelne informacje.

 • Alertowanie Ad hoc

  Alertowanie Ad hoc o istotnych zmianach kluczowych wskaźników.

 • Centralna kontrolowa i Mobilny dostęp

  Centralne kontrolowanie kluczowych funkcji organizacji z każdego miejsca oraz urządzenia mobilnego.

 • Analiza trendów

  Analiza danych w czasie rzeczywistym i przeszłym, obserwacja trendów, predykcja.

 • Elastyczne raportowanie

  Raportowanie na pulpitach menedżerskich w sposób graficzny lub tabelaryczny. Opcja eksportu danych.

 • Identyfikacja zagrożeń

  Analiza danych ukrytych, identyfikacja zagrożeń i wdrażanie działań zapobiegawczych.

Narzędzia Analityczne

Pulpity menadżerskie

System w przejrzysty sposób udostępnia kompleksowe i aktualne dane pochodzące z organizacji. Dzięki ergonomii i łatwej obsłudze, w istotny sposób skraca się czas dostępu do informacji pochodzącej z różnych obszarów firmy oraz jej otoczenia.

Raportowanie o zmianach

System Alertowania

System alertowania umożliwia podejmowanie decyzji dzięki dostarczeniu użytkownikowi informacji: alarmowych, odchyleniowych, strukturalnych oraz syntetycznych, które zostały zagregowane przez system.

Analiza na mapach

Dane strukturalne zaimportowane w szczególności z systemów ewidencyjnych mogą być przedstawione w formie warstwy na mapie.

Wielowymiarowość OLAP

Konstrukcja struktury OLAP pozwala na szybki dostęp do zagregowanych danych analitycznych. Klasyczne systemy analityczne są wolniejsze, gdyż agregacje przygotowywane są dopiero w momencie żądania użytkownika. W systemie OLAP są one zachowywane wcześniej - już w momencie składowania.

Eksport danych

Wszelkie informacje wyeksportowane z systemu można zapisać w najpopularniejszych formatach danych: Microsoft Excel, Oracle OpenOffice, xml, Adobe PDF.

Masz pytania? Napisz do nas!

Informacje kontaktowe