REKORD.ERP

Zintegrowany system informatyczny dla przedsiębiorstw

Produkcja

/

Sterowanie Produkcją (SP)

Sterowanie produkcją jest sercem sytemu zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. O ile TPP jest bazą statyczną definiującą możliwości wytwórcze przedsiębiorstwa, o tyle Sterowanie produkcją pełni charakter dynamicznej bazy wiedzy obsługującej obszary zarządzania i sterowania procesem produkcyjnym.
Moduł Sterowania produkcją stanowi więc podstawowe i niezbędne narzędzie wspomagające efektywne zarządzanie produkcją realizowaną w układzie zleceniowym.

Podstawowa funkcjonalność: