System identyfikacji masowych płatności

Dla każdego rodzaju zobowiązania generowane są odrębne numery rachunków bankowych, w których płatności są zakodowane. System obsługujący płatności masowe rozpoznaje rodzaj płatności po indywidualnym numerze rachunku bankowego. Płatność jest automatycznie identyfikowana, a wpłata kierowana jest na właściwe konto.

Rozwiązanie zakłada ścisłą współpracę z bankiem, który umożliwia księgowanie płatności w taki sposób, aby były one kierowane na jeden rachunek bankowy urzędu. Wszystkie płatności masowe trafiają skumulowane na fizyczny rachunek bankowy urzędu. Ten ostatni otrzymuje jeden plik elektroniczny z wyszczególnieniem numerów rachunków bankowych, wpłat i podatników, którzy tych płatności dokonali. Na tej podstawie urząd identyfikuje płatności, dekretując je w odpowiednim systemie podatkowym lub dochodowym oraz księgując je na właściwe zobowiązanie podatników.

płatności masowe system