edeklaracje Rekord SIProgram e- Deklaracje autorstwa firmy Rekord SI został stworzony w celu ułatwienia przedsiębiorcom  rozliczenia się z urzędem skarbowym

Liczba deklaracji  podatkowych składanych poprzez Internet od kilku lat systematycznie rośnie. Według danych Ministerstwa Finansów, do końca kwietnia 2013 roku złożono ponad 12 milionów różnych deklaracji elektronicznych. W poprzednich latach wyglądało to następująco:

  • 2012 r. – ponad 11 mln deklaracji,
  • 2011 r. – ponad 6 mln deklaracji,
  • 2010 r. – około 3,5 mln deklaracji,
  • 2009 r. – 760 tys. deklaracji,
  • 2008 r. – niewiele ponad 100 tys. deklaracji.

Przedstawione wyżej dane są dowodem na to, że zainteresowanie platformami e-administracyjnymi rośnie z roku na rok, a informatyzacja urzędów to strzał w dziesiątkę.

Formularz internetowy zamiast papierowego

Program e- Deklaracje autorstwa firmy Rekord SI został stworzony w celu ułatwienia przedsiębiorcom  rozliczenia się z urzędem skarbowym. W swojej pierwotnej formie wykorzystywał on dane w formacie XML wysyłane z programu Płace lub programu finansowo- księgowego, które wczytywane były do pliku PDF wraz z wtyczką zatwierdzoną przez Ministerstwo Finansów. Tak składane dokumenty, po walidacji, były poświadczane podpisem z certyfikatem kwalifikowanym i wysłane na serwer Ministerstwa. Pojedyncze wystawianie setek dokumentów, a także wieloetapowe sprawdzanie  podpisu elektronicznego (trwające do 24 godzin), znacznie wydłużało jednak cały proces rozliczania podatków.

XAdES, Multi Sign - Przełomowe zmiany

W 2011 roku Ministerstwo Finansów, oprócz wtyczki dla plików PDF, udostępniło więc usługę, dzięki której można było wysyłać dane na serwery rządowe. Dostępna stała się także wersja testowa usługi Ministerstwa, poprzez którą można sprawdzić poprawność składniową wysyłanych plików, a także strukturę danych.

Wyżej opisane zmiany doprowadziły do tego, że obecnie w prosty sposób można z wykorzystaniem systemu e-Deklaracje załatwić wszelkie zobowiązania wobec urzędu skarbowego.

Cały proces rozpoczyna weryfikacja, poprzez którą program sprawdza poprawność formalną danego dokumentu. Po tym etapie można wyświetlić podgląd wygenerowanego dokumentu lub wydrukować go. Zarówno weryfikacja, jak i podgląd dokumentów wykonywane są w oparciu o szablony Ministerstwa. Pracę znacznie usprawnia w tym przypadku zaimplementowany mechanizm Multi Sign, dzięki któremu określoną operację można wykonać wielokrotnie bez potrzeby wpisywania kodu autoryzacyjnego PIN.

Nieodzownym elementem składanego  dokumentu jest podpis elektroniczny, który wymaga pełnej weryfikacji ścieżki certyfikacji. Na szczególną uwagę zasługuje tu wykorzystanie zaawansowanego formatu  kwalifikowanego podpisu elektronicznego - XAdES, który - w odróżnieniu od standardowego formatu XML-DSig -  umożliwia m.in. identyfikację podpisującego.

Przesyłanie dokumentów na serwer Ministerstwa i otrzymanie informacji zwrotnej z unikatowym numerem referencyjnym następuje natychmiast. Na tak wygenerowanym dokumencie (UPO) istotne są oznaczenia czasu i wystawienia UPO, które pobierane są z podpisu elektronicznego.

schemat działania programu eDeklaracje

Ergonomia, masowość, szybkość

Moduł e-Deklaracje wchodzi zarówno w skład pakietu RATUSZ® dedykowanego administracji samorządowej, jak i pakietu Rekord ERP przeznaczonego dla przedsiębiorstw i jest z nimi w pełni zintegrowany. Dzięki intuicyjnej obsłudze umożliwia on nie tylko pracę w zintegrowanym systemie, ale także zapewnia sprawną współpracę z Ministerstwem Finansów. Dzięki automatycznej weryfikacji, masowym działaniom i bezpiecznemu przesyłaniu danych online system e- Deklaracje jest ergonomiczny i zapewnia znaczną oszczędność czasu.