dofinansowanie bur

Firma Rekord SI świadczy usługi doradcze w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Baza pozwala na znalezienie szkoleń i usług doradczych, niezbędnych do poprawy jakości funkcjonowania firmy. Usługa świadczona przez Rekord SI polega na opracowaniu modelu, na bazie którego przygotowane zostanie oprogramowanie. Oferta skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw, stojących przed koniecznością podjęcia decyzji o wdrożeniu systemu informatycznego, mającego na celu poprawę organizacji wewnętrznej oraz transformację procesów biznesowych w formę elektroniczną. Analiza procesów przeprowadzona jest pod kątem stanu obecnego oraz planowanych zmian organizacyjnych firmy. W pierwszej kolejności analizowany jest aktualny stan realizowanych procesów. Następnie określane są obszary zmian i modyfikacji. Na końcu definiuje się pożądany sposób przebiegu procesów. Realizacja projektu pozwala na uzyskanie wielu biznesowych korzyści, takich jak:

  • identyfikacja i analiza głównych procesów służących realizacji celów gospodarczych przedsiębiorstwa,
  • ograniczenie lub całkowita likwidacja procesów nie służących realizacji celów biznesowych firmy (likwidacja działań nieprzynoszących wartości dodanej),
  • poprawa pozycji firmy wobec konkurencji, dzięki lepszemu zaspokojeniu oczekiwań i wymagań klientów,
  • przeprojektowanie procesów dla istotnej poprawy ich efektywności (czasu i kosztów realizacji), a w ostatecznym efekcie znaczącej poprawy pozycji konkurencyjnej firmy poprzez lepsze spełnianie oczekiwań klientów,
  • uzyskanie znaczącej poprawy efektywności procesów.

-Korzyści z użytkowania zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania, jakimi są współczesne systemy klasy ERP, są oczywiste. Funkcjonalności poszczególnych systemów ERP są zbliżone. W dużej mierze to proces wdrażania decyduje o uzyskanej wartości dodanej. Wdrażanie nowego oprogramowania do wspomagania zarządzania kluczowych procesów biznesowych jest zawsze wyzwaniem i niejednokrotnie rewolucją w przedsiębiorstwie. Jej skutki można złagodzić poprzez proces modelowania. Przywiązanie kadry do korzystania z dotychczasowych procedur zarządzania firmą nie powinno determinować procedur pracy stosowanych przy nowym narzędziu. Dobrze przeprowadzona usługa modelowania, związana w dużej mierze z weryfikacją dotychczasowych procedur biznesowych, pozwala na ich reorganizację, zmianę i realizację dotychczasowych procesów w nowoczesny sposób, a przede wszystkim na nowe podejście. Dzięki nowej technologii można realizować procesy biznesowe, których wcześniej firmy nie mogły wykonywać ze względu na ograniczenia dotychczasowych systemów informatycznych. W tym sensie modelowanie stanowi dla przedsiębiorstwa szansę na rozwój i łagodzi skutki rewolucji przy wdrażaniu bardzo złożonych i powiązanych procesów, realizowanych z wykorzystaniem systemów informatycznych – mówi dr hab. Janusz Mleczko, główny konsultant ds. zarządzania produkcją w firmie Rekord SI.

Stosowanie procesu modelowania pozwoliło firmie. Rekord SI wyeliminować zagrożenia, związane z wprowadzaniem nowego systemu. W praktyce pozwala to na osiągnięcie blisko stu procentowej skuteczności we wdrażaniu systemów u klientów firmy.