eRM KOMPU

eRM, czyli Rekord Manager to system do instalacji, zarządzania oraz monitoringu aplikacji autorstwa firmy Rekord. Powstał on na bazie dwóch modułów: Master (moduł zarządczy) oraz Agent (moduł odpowiedzialny za zarządzanie i wykonywanie operacji na serwerze.

Zadaniem Mastera jako centralnego modułu jest komunikacja z poszczególnymi Agentami w celu wykonywania operacji na serwerze, na którym działa Agent. Będzie on miał możliwość obsługi więcej niż jednego Agenta, dzięki czemu z poziomu jednej aplikacji będzie można docelowo zarządzać wszystkimi aplikacjami autorstwa firmy Rekord SI zainstalowanymi u Klienta. Zakłada się, że Agenci będą działać jako aplikacje uruchamiane na serwerze IIS, Master  natomiast jako aplikacja przeglądarkowa.

Pomysł na system eRM zrodził się z połączenia sił dwóch zwycięskich teamów I konkursu na Innowacje dla pracowników Rekord SI: „System do instalacji, zarządzania oraz monitoringu aplikacji” autorstwa Piotra Kościelniaka oraz „eRM – Ratusz Manager Zarządzanie aplikacjami pakietu RATUSZ” autorstwa Jakuba Biernata oraz Wojciecha Niemca.  Projekty poruszały podobny zakres tematyczny, stąd decyzja o połączeniu sił i wspólnej pracy nad ogólnofirmowym rozwiązaniem.

Funkcjonalności przewidywane do realizacji w pierwszej części projektu to: implementacja mechanizmu instalacji z poziomu mastera wybranej aplikacji (bądź grupy aplikacji) na wybranym Agencie (serwerze), edycja plików konfiguracyjnych, włączanie/wyłączanie wybranych aplikacji (usług), odczytywanie wersji aplikacji.  

Rozwiązanie zostało zaimplementowane w języku Go, który sprawdza się doskonale w programowaniu systemowym. Język ten został użyty w takich rozwiązaniach jak Docker czy Kubernetes. Dzięki rozwiązaniu możliwe będzie zarządzanie całym procesem instalacji dostosowanych do niniejszego rozwiązania aplikacji wraz z aktualizacją baz danych. Aplikacje instalowane w ten sposób będą docelowo zarządzane i monitorowane z poziomu niniejszego rozwiązania.

eRM

Po wdrożeniu podstawowych elementów projektu aplikacja została rozbudowana o kolejne funkcjonalności, m.in. jednolite logowanie zdarzeń ze wszystkich aplikacji, możliwość aktualizacji systemów bezpośrednio z poziomu aplikacji eRM, obsługę procesów backup/restore bazy danych oraz integrację z systemami budowania wersji (FinalBuilder, TeamCity).

System przynosi szereg korzyści użytkownikom Pakietu Rekord.ERP, jak i samej firmie Rekord SI.  W zakresie administrowania modułami możliwe jest:

  • zarządzanie wszystkimi systemami z poziomu jednego, centralnego modułu,
  • włączanie i wyłączanie usług bez konieczności zdalnego logowania się na serwer,
  • sprawdzenie wersji danej aplikacji oraz portu, na którym działa z poziomu eRM.

Dla firmy oznacza to:

  • unifikację procesu tworzenia instalatorów i całego procesu instalacji aplikacji,
  • zobrazowanie serwera, na którym zainstalowana jest dana aplikacja oraz portów, na których działają aplikacje (narzędzie pomocne w pracy wdrożeniowców),
  • jednolite narzędzie służące do zarządzania i monitorowania aplikacjami.

W I kwartale 2017 roku udostępniono rozwiązanie kilku testowym klientom.