Systemy ERP w branży automotive

Od wielu lat Polska jest europejskim zagłębiem produkcji części motoryzacyjnych. W 2017 roku wartość tego rynku wynosiła 84,3 mld złotych, a liczba zatrudnionych oscylowała wokół 150 tys. pracowników. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w ciągu 2017 roku 12,3 procent towarów wyeksportowanych za granicę pochodziło z branży motoryzacyjnejPolska zajmuje 10. miejsce na liście największych eksporterów części motoryzacyjnych na świecie

Na branżę automotive składają się m. in.: projektowanie, wykonawstwo, produkcja konkretnych konstrukcji (np. nadwozi samochodowych), serwis, instalacje elektryczno-pneumatyczne, programowanie linii, programowanie robotów, praca nad systemem zabezpieczeń, wytwarzanie dokumentów dla branży motoryzacyjnej.

Dla efektywnego działania zakładu produkcyjnego, niezwykle ważnym aspektem jest odpowiednio zorganizowany łańcuch dostaw. „W warunkach rosnących wymagań konsumentów (wyroby tanie, wysokiej jakości, dostosowane do indywidualnych potrzeb, dostarczane dokładnie na czas) przedsiębiorstwa zmuszone są do koncentrowania uwagi na kluczowych kompetencjach, na tym co robią najlepiej. Wiąże się to z odchudzaniem firmy, reorganizacją procesów oraz powoduje konieczność zlecania części zadań jednostkom zewnętrznym. Prowadzi to do sytuacji, w której w wielu branżach, ponad 70% wartości wyrobu finalnego tworzą dostawcy, a nie producent końcowy. Również różne formy indywidualizacji wyrobów gotowych zwiększają znaczenie powiązań zarówno z dostawcami, jak i pośrednikami handlowymi i końcowymi klientami” – pisze dr Grzegorz Gunia w książce „Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania w praktyce produkcyjnej”.

Optymalizacja produkcji

Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw to jedno z kluczowych zadań współczesnej logistyki. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań czy rozwój dotychczasowych systemów zarządzania dostawami to efekty zwiększającego się zapotrzebowania na produkty oraz rosnących oczekiwań klientów. Pozwala to logistyce na „dogonienie klienta”.

automatyzacja procesówAutomatyzacja procesów produkcyjnych pozwala zakładom motoryzacyjnym poczynić spore oszczędności. Moduł „Produkcja” w systemie REKORD.ERP zawiera systemy: Techniczne Przygotowanie Produkcji, Sterowanie Produkcją, Planowanie Produkcji, Rejestracja Produkcji, Halowa Rejestracja Produkcji, Rozliczanie Produkcji, Gospodarka Narzędziowa, Gospodarka Remontowa i Rozdzielca. Praca z tymi systemami umożliwia skuteczne harmonogramowanie produkcji, bez niepotrzebnej pracy ludzi oraz przedłużających się przestojów. Optymalizacja produkcji według założeń filozofii lean manufacturing umożliwia maksymalne ograniczanie marnotrawstwa oraz eliminację niepotrzebnych operacji i procedur podczas procesu produkcji.

Efektywna produkcja z pomocą ERP

Aby móc sprawnie produkować, trzeba bardzo precyzyjnie zaplanować proces produkcyjny, tak, żeby zdążyć z zamówieniem materiałów w momencie, kiedy będą one potrzebne (według reguł metody just in time). Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla zakładu, ponieważ surowiec, zamiast zajmować miejsce w magazynie producenta, znajduje je u dostawcy. Jednakże, aby mieć pewność, że efektywna produkcja zostanie zapewniona bez zakłóceń należy zadbać o system zarządzania w branży motoryzacyjnej.

łańcuch dostaw

System REKORD.ERP zapewnia kompleksową obsługę procesów produkcyjnych, logistycznych, zarządczych i biznesowych. Przekonał się o tym Marek Piotrowski, kierownik produkcji w wadowickim zakładzie Metchem, specjalizującym się w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych wykonywanych metodą wtrysku. - Od lat korzystamy z modułów produkcyjnych i zamówieniowych. Te pierwsze w znacznym stopniu ułatwiają nam pracę. Przepływ wyrobów z produkcji na magazyn następuje w sposób automatyczny dzięki możliwości wprowadzenia na odpowiednich dokumentach kodów kreskowych. Kiedy na przykład sczytujemy kod kreskowy z metki, od razu widzimy w systemie, jaki jest obrót. Zeskanowanie metki na wyrobie wystarczy do przyjęcia na magazyn. Przy wysyłce towaru jest podobnie, gdyż kod kreskowy mamy ten sam. Wcześniej wszystkie dane były zapisywane do zeszytu, a wielkości liczbowe wpisywano do programu DOS-owskiego – mówi Piotrowski.