wprowadzenie do konsultingu

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami jest procesem bardzo złożonym.  Spowodowane jest to, między innymi, mnogością strumieni dóbr (surowców, części, półfabrykatów, wyrobów gotowych, itp.) i strumieni informacyjnych, które się wzajemnie krzyżują i uzupełniają. Gwarancją sukcesu na dzisiejszym, coraz bardziej konkurencyjnym i zmiennym rynku, jest szybka i elastyczna realizacja procesów produkcyjnych, zapewniająca także natychmiastowe dostosowanie się do coraz wyższych wymagań klientów jak i do zmian w  otoczeniu.

 Wobec tego, aby sprostać stawianym wymaganiom i skutecznie konkurować na otwartym rynku, przedsiębiorstwa zmuszone są do ciągłego rozwoju i stosowania:

  • nowoczesnych metod i technik zarządzania (np. reinżynieria, Lean Production - LP, Activity Based Costing - ABC, Theory of Constraints - TOC,  modelowanie i symulacja, wizualizacja procesów i systemów produkcyjnych);
  • nowoczesnych form współpracy między organizacjami (Business-to-Business - B2B);
  • usprawnienia, ujednolicenia i poprawy efektywności funkcjonowania systemu informacyjnego (informatyczne systemy wspomagające zarządzanie, Manufacturing Execution System – MES, Advanced Planning System - APS );
  • itp.

Są to narzędzia zapewniające daleko posuniętą współpracę i integrację najważniejszych funkcji i procesów wewnętrznych jak i zewnętrznych przedsiębiorstwa począwszy od badań i rozwoju poprzez łańcuch dostaw, logistykę, wytwarzanie do marketingu i dystrybucji.

Posiadając doświadczenie w realizacji szeregu projektów w przedsiębiorstwach przemysłowych różnych branż (maszynowa, przetwórstwa tworzyw sztucznych, obróbki metali, meblarski, włókienniczy, usług przemysłowych) i wiedzą ekspercką w zakresie zarządzania wszystkimi podstawowymi procesami realizowanymi w przedsiębiorstwach (badania i rozwój, obsługa klienta, planowanie i zarządzanie wytwarzaniem, zaopatrzenie, zarządzanie zapasami itd.) pragniemy Państwu zaoferować usługi konsultingowe.

Dysponujemy zespołem specjalistów posiadających doświadczenie przemysłowe oraz akademickie, autorów szeregu publikacji naukowych i poradnikowych z zakresu zarządzania szerokorozumianym procesem produkcyjnym. Współpracujemy również z Katedrą Inżynierii Produkcji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  i Fundacją Centrum Nowych Technologii oraz innymi ośrodkami transferu wiedzy  (np. CEIT Slovakia).