O firmie

 

Firma REKORD SI została założona w 1989 roku przez mgr inż. Janusza Szymurę. Przez niemal 30 lat swojego istnienia na polskim rynku oprogramowania, stała się firmą o ogólnokrajowym zasięgu, oferującą najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne dla jednostek administracji publicznej i przedsiębiorstw produkcyjnych.

REKORD SI jest producentem dwóch autorskich pakietów oprogramowania:

 

Zintegrowany System Informatyczny RATUSZ® jest narzędziem wspomagającym i usprawniającym realizację zadań wykonywanych przez jednostki administracji publicznej. Daje szerokie wsparcie w podejmowaniu decyzji i może stanowić fundament e‑Urzędu. System został stworzony przy ścisłej współpracy z użytkownikami w oparciu o wieloletnie doświadczenie firmy REKORD SI oraz uzyskane kompetencje, nabyte podczas prowadzonych wdrożeń. Dzięki wykorzystaniu internetowego systemu analitycznego LIDER oraz integracji z zewnętrznymi systemami ewidencyjnymi i platformami komunikacyjnymi takimi jak SEKAP czy ePUAP, umożliwia budowę zintegrowanego systemu informatycznego, wspomagającego zarządzanie w administracji publicznej.

 

System REKORD.ERP usprawnia zarządzanie przedsiębiorstwem dzięki kompleksowej obsłudze oraz integracji wszystkich obszarów jego działalności. Prowadzi to m. in. do optymalizacji zapasów, wyeliminowania zbędnych kosztów i redukcji niebezpieczeństwa utraty danych oraz dostępu do nich osób niepowołanych.

Firma świadczy pełen zakres usług: od konsultingu, dostawy sprzętu, rozwiązań internetowych, integracji oprogramowania, dostosowania systemów informatycznych do potrzeb klienta, aż po opiekę wdrożeniową, usługi szkoleniowe oraz serwis posprzedażowy. Z usług REKORDU korzysta ponad 300 jednostek administracji publicznej oraz ponad 200 przedsiębiorstw na terenie całego kraju.

REKORD SI działa w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001:2005 w zakresie projektowania, wdrażania i utrzymywania oprogramowania, wspomagającego prace przedsiębiorstw oraz jednostek administracji publicznej zgodnie z Deklaracją Stosowania c.2 z dnia 06.12.2010. Firma stosuje ponadto strategię zarządzania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w oparciu o działalność zgodną z międzynarodową normą ISO 26000 w obszarze zaangażowania społecznego.

Będąc mecenasem Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego REKORD, spółka wspiera rozwój kultury fizycznej poprzez finansowanie zajęć sportowo – szkoleniowych dla ponad trzystu młodych zawodników. Klub posiada drużyny seniorów w III Śląskiej Lidze w piłce nożnej oraz w Ekstraklasie Futsalu. Od kilku lat w klubie funkcjonuje także sekcja piłki nożnej kobiet, występująca na szczeblu II ligi grupy śląskiej.

Firma Rekord SI jest właścicielem:

 
Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord
 
 
Centrum Sportowo-Szkoleniowe
 
 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego Rekord
 Od września 2010 roku Beskidzkie Towarzystwo Sportowe REKORD prowadzi działalność w zakresie edukacji młodzieży w ramach niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, w której uczą się i szkolą młodzi wychowankowie Klubu. Jesienią 2012 roku zrealizowana została inwestycja związana z budową nowego obiektu szkolnego wraz z zapleczem sportowym. Fundatorem Szkoły jest Prezes Janusz Szymura, dzięki któremu – w rekordowym czasie jednego roku – powstała trzykondygnacyjna placówka o powierzchni użytkowej ponad 1700 metrów kwadratowych i kubaturze blisko ośmiu i pół tysiąca metrów sześciennych. Budynek mieści m.in. osiem klas lekcyjnych, pracownie – komputerową i językową, aulę i bibliotekę oraz zaplecze socjalne, a całkowity koszt jego budowy wyniósł 6,5 mln złotych.

Przy kompleksie sportowym usytuowane jest nowoczesne Centrum Szkoleniowe, które wraz z zapleczem hotelowym i gastronomicznym przystosowane jest do przeprowadzania profesjonalnych prezentacji i seminariów, między innymi dla klientów REKORD SI.

historyZałożona w 1989r.

ISO 27001:2013

star4 nagrody FairPlay

monetization_on50% zysku przeznaczamy na CSR