analiza i wizualizacja procesów oraz systemów produkcyjnych

Ogromne tempo przemian gospodarczych w obecnej rzeczywistości rodzi konieczność poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań w zakresie zarządzania szeroko rozumianym procesem produkcyjnym, począwszy od przyjmowania i realizacji zamówień, poprzez logistykę zaopatrzenia, magazynowania, wytwarzania i dystrybucji aż do obsługi posprzedażowej.

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami jest procesem bardzo złożonym. Spowodowane jest to między innymi mnogością strumieni dóbr (surowców, części, półfabrykatów, wyrobów gotowych itp.) i strumieni informacyjnych, które się wzajemnie krzyżują i uzupełniają.

Systemy zarządzania procesami przedsiębiorstwa

Ogromne tempo przemian gospodarczych w obecnej rzeczywistości rodzi konieczność poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań w zakresie zarządzania procesem produkcyjnym, począwszy od przyjmowania i realizacji zamówień, poprzez logistykę zaopatrzenia, magazynowania, wytwarzania i dystrybucji aż do obsługi posprzedażnej.

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami jest procesem bardzo złożonym. Spowodowane jest to między innymi mnogością strumieni dóbr (surowców, części, półfabrykatów, wyrobów gotowych itp.) i strumieni informacyjnych, które się wzajemnie krzyżują i uzupełniają. Coraz częściej, wykorzystywane w firmach systemy informatyczne wspomagające zarządzanie, ze względu na swoja powszechność,  nie stanowią już wyznacznika przewagi konkurencyjnej. Dlatego obecnie, do doskonalenia procesów realizowanych w przedsiębiorstwach stosowane są narzędzia i techniki oparte o wizualizację realizowanych procesów(wizualizacja procesów produkcyjnych). Pozwalają one na lepsze zapoznanie się i zrozumienie podejmowanych działań, co w konsekwencji przekłada się na bardziej wyraziste ukazanie możliwości i obszarów udoskonalania analizowanych procesów.


mapowanie strumienia wartości

Rys 1. mapowanie strumienia wartości

Doskonalenie procesów produkcyjnych

Oferta skierowana jest przede wszystkim do firm, które wyczerpały swój wewnętrzny potencjał  w zakresie doskonalenia działalności w zakresie szerokorozumianego procesu produkcyjnego. Dla firm poszukujących narzędzi pozwalających na ciągłe doskonalenie procesów w obszarze organizacji i zarządzania wytwarzaniem, zaopatrzeniem, gospodarką magazynową, realizacją zamówień itp.

symulacja wydzdiału wytwórczego

Rys 2. Przykład analizy symulacyjnej wydziału wytwórczego

Optymalizacja procesów

Metodyka postępowania opiera się na szczegółowej analizie optymalizowanego procesu (np. zaopatrzenia, wywarzania, realizacji zamówienia itp.), czy systemu produkcyjnego (np. stanowiska, gniazda, czy linia produkcyjna) oraz wizualizacji z zastosowaniem jednego z wybranych (w zależności od potrzeb i oczekiwanych rezultatów) metod/narzędzi:

 • wykresu Gantta (harmonogramu);
 • planu sieciowego;
 • modelowania i symulacji;
 • wirtualizacji – skanowania 3D;
 • mapowania procesów;
 • itp.

Kolejnym krokiem jest optymalizacja analizowanego procesu oraz ocena zaproponowanych rozwiązań usprawniających jego realizację

Rys 3. Idea modelowania i symulacji

Wybrane korzyści wizualizacji porcesów

Wynikiem przeprowadzonych prac, w zależności od wybranej metody, jest:

 • szczegółowa analiza wybranych procesów realizowanych w przedsiębiorstwie wraz z ich wizualizacją (np. mapa procesu, karta przepływu, model symulacyjny);
 • model 3D obiektu z możliwością jego wykorzystania do zaprojektowania wydziału, prezentacji posiadanych zasobów, wyrobów itp.;
 • zapoznanie się z metodami graficznymi, które mogą być stosowane do bieżącego planowania i analizowania zleceń produkcyjnych i innych przedsięwzięć czy projektów wraz z przykładami ich zastosowania w konkretnych warunkach.

Podstawowe korzyści zastosowania proponowanych metod i narzędzi to:

 • graficzna prezentacja realizowanych procesów (wizualizacja),
 • stworzenie materiału poglądowego, szkoleniowego dla pracowników,
 • lepsze zrozumienie realizowanych procesów,
 • szybkie tworzenie wirtualnych odwzorowań rzeczywistych obiektów,
 • efektywne pozyskiwanie danych do inżynierii odwrotnej,
 • itp.

Analiza ergonomiczna stanowiska pracy
Rys 4. Analiza ergonomiczna stanowiska pracy

co w efekcie może pomóc w:

 • optymalizacji realizowanych procesów,
 • uproszczeniu procedur,
 • zmniejszeniu zapasów produkcji w toku,
 • obniżeniu kosztów działalności operacyjnej,
 • określeniu efektywności czasu pracy maszyn i pracowników,
 • ustalenie przyczyn przerw i przestojów,
 • itp.
image009
Skaner 3D