Łańcuch dostaw w systemie ERP

Współcześnie podział produkcji znacznie różni się od tego, jaki charakterystyczny był dla firm produkcyjnych w XX wieku. Wówczas większość czynności wykonywano w jednym zakładzie. Dziś poszczególne elementy muszą pokonać nieraz tysiące kilometrów zanim dotrą do końcowego odbiorcy. Jednym z większych wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorstwami, jest zapewnienie płynności procesów za pomocą systemu ERP, koordynującego łańcuch dostaw w firmie produkcyjnej.

Według jednej z definicji zintegrowany łańcuch dostaw można określić jako „strategiczną koncepcję obejmującą zrozumienie i zarządzanie sekwencją czynności od dostawcy do klienta, dodających wartość do dostarczanych produktów” (Rutkowski). Jak pisze dr Grzegorz Gunia: „koncepcja ta zakłada współpracę wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w łańcuchu przekazywania dóbr od miejsca pozyskiwania surowca do ostatecznego odbiorcy, związaną z koordynacją przepływu dóbr i informacji, z jednoczesnym dodawaniem wartości dla klienta przez kolejne ogniwa tego łańcucha. Współpraca ma na celu dostarczanie osobistych korzyści wszystkim współpracującym partnerom, poprzez eliminowanie istniejących miedzy nimi barier i osiąganie wysokiej sprawności całego łańcucha dzięki integracji i koordynacji przepływów. Sukces zarządzania łańcuchem dostaw zależy od integracji i koordynacji trzech rodzajów przepływów: informacji, produktów i gotówki”.

Optymalizacja pod kątem zarządzania

Główną funkcją łańcucha dostaw jest w miarę sprawne dostarczenie danych towarów lub usług. Jest to możliwe dzięki rozbudowanej sieci podmiotów, począwszy od producentów, poprzez dostawców, aż po klientów. Tendencja do rozbudowy siatki producentów i kooperantów powoduje, że proste łańcuchy logistyczne są obecnie rzadkością. Znacznie częściej występują dostawcy dostawców, klienci klientów oraz szeroka gama firm świadczących usługi przewozu, pośrednictwa, logistyki, finansów, marketingu czy IT. Sprawny przepływ wyrobów wymaga zatem, aby system zarządzania surowcami był zorientowany na wszystkich uczestników łańcucha dostaw.

scm

W trakcie implementacji systemów SCM (Supply Chain Management) szczegółowej analizie poddane są zwłaszcza planowanie produkcji, obsługa procesów produkcji, dostępność zasobów i gospodarka magazynowa. Istotnym elementem jest również odpowiednio zoptymalizowany system dla logistyki. Oprogramowanie ERP zoptymalizowane pod kątem zarządzania łańcuchem dostaw umożliwia opracowanie modelu całej sieci dostaw oraz jej ograniczeń. Odpowiednio zaprojektowany model umożliwia skuteczną synchronizację działań i planowanie przepływu materiałów w całym łańcuchu dostaw. Na podstawie uzyskanej w ten sposób wiedzy dostosować można podaż do popytu oraz stworzyć plany związane z zaopatrzeniem, produkcją, zapasami i transportem.

Integracja systemu receptą na problemy

Zarządzanie łańcuchem dostaw za pomocą systemu ERP wiąże się dla firmy z szeregiem korzyści:

  • umożliwia integrację procesów biznesowych wewnątrz przedsiębiorstwa i poza nim dzięki Internetowi,
  • dostarcza narzędzia umożliwiające integrację z rynkami elektronicznymi,
  • umożliwia planowanie produkcji,
  • umożliwia przeprowadzenie symulacji w czasie rzeczywistym,
  • zapewnia przejrzystość procesów na poziomie alokacji klientów i dostawców, stanu zapasów, zleceń, prognoz, planów produkcji i kluczowych wskaźników efektywności.

Łańcuch dostaw może być punktem wyjścia dla modernizacji systemu zarządzania produkcją. Jednakże, jego implementacja napotykać może na problem oporu ze strony kooperantów. Firmy zewnętrzne niekoniecznie muszą godzić się na współpracę na zasadach ograniczających ich autonomię w zakresie podejmowania samodzielnych decyzji zarządczych. Zarządzanie łańcuchem dostaw wiąże się też z problemem niedostatecznie szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu.

Rezultaty implementacji systemu SCM można złagodzić dzięki jego integracji z systemem ERP. Wówczas informacje zawarte są w ramach jednej aplikacji systemu ERP, a poszczególne aplikacje systemu SCM wykorzystują go jako źródło aktualnych danych. Integracja możliwie wielu funkcji zarządczych pozwala zaoszczędzić czas, a w dłuższym horyzoncie czasowym może pomóc w poszerzeniu udziałów w rynku.