Kilka słów o firmie

Bielska firma BEFARED S.A. jest czołowym producentem reduktorów i motoreduktorów ogólnego zastosowania. Fabryka istniejąca ponad 140 lat posiada 90-letnie doświadczenie w produkcji elementów napędowych. Obecnie firma zatrudnia ponad 180 osób. BEFARED dostarczył swoje wyroby w łącznej ilości około 1,5 mln sztuk do ponad 5-ciu tysięcy odbiorców w kraju i za granicą.

 

Dlaczego Rekord.ERP?

Sławomir Jura, administrator systemu ze strony BEFARED S.A.: „na decyzję o wyborze oprogramowania Rekord.ERP miały wpływ takie czynniki jak posiadanie przez firmę Rekord długiej listy referencyjnej przedsiębiorstw, w których system pracuje oraz duża wiedza i profesjonalizm osób zajmujących się wdrożeniem. (…) Rekord SI na etapie negocjacji okazała się firmą elastyczną w kwestii dostosowania elementów oprogramowania do potrzeb BEFARED S.A. wynikających ze specyfiki procesów produkcyjnych firmy”.

Co zostało wdrożone?

Grzegorz Gunia, Kierownik wdrożenia ze strony Rekord SI: „obecnie, system Rekord.ERP wspomaga zarządzanie wszystkimi procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie. Podobnie, jak w przypadku innych wdrożeń, potrzeby i wymagania firmy BEFARED S.A. stały się katalizatorem rozwoju systemu”.

 

Wybrane funkcjonalności i narzędzia zastosowane w BEFARED S.A.:

  • obsługa parametrów kontroli narzędzi pomiarowych i przyrządów
  • obsługa „autoryzowanego” dostępu do podglądu dokumentacji rysunkowej
  • obsługa gospodarki remontowo-serwisowej
  • konfigurator produktów dla wyrobów standardowych
  • integracja z systemem CAD dla produktów projektowanych pod indywidualne zamówienie
  • elektroniczna baza danych dokumentacji konstrukcyjnej z nadzorowaną dystrybucją
  • wizualizacja zaawansowania procesu wykonywania wyrobu za pomocą wykresu Gantt’a
  • harmonogramowanie z bilansem zasobów wytwarzania (śledzenie w czasie rzeczywistym postępu prac)
  • monitorowanie kosztów z dużą dokładnością
  • system dla zarządu firmy pozwalający na analizę informacji z różnych systemów dot. należności, zobowiązań, sprzedaży, zamówień własnych itp. (możliwość porównania danych w odniesieniu do lat poprzednich)

Leszek Skoczylas, Prezes Zarządu BEFARED S.A. w okresie wdrożenia systemu: „możliwość analizy danych w rozwinięciu szczegółowym sprawia, że interpretacja danych jest optymalna w procesie podejmowania strategicznych decyzji dotyczących przedsiębiorstwa”.