Gospodarka Remontowa

Utrzymanie stanu technicznego maszyn

Moduł odpowiedzialny za wsparcie pracy działów remontowych zajmujących się utrzymaniem stanu technicznego parku maszynowego oraz świadczących usługi dla klientów zewnętrznych. Pozwala prowadzić ewidencję zgłoszeń przeglądów okresowych, napraw planowanych oraz awarii i na tej podstawie generować zlecenia remontowe.

Generowanie harmonogramów remontów

Zgłoszenia powinny zawierać zestaw szczegółowych danych o osobie zlecającej i remontowanym urządzeniu, opis czynności do wykonania, wykaz niezbędnych części, na podstawie których możliwe jest wygenerowanie harmonogramu remontów, automatycznej blokady niezbędnych materiałów i części w magazynie, prognozy kosztu i czasu wykonania oraz zaplanowanie czasu pracy poszczególnych komórek remontowych. Wszystkie naprawy i interwencje są ewidencjonowane w odpowiednich kartotekach, co umożliwia ich łatwe przeglądanie, przeprowadzanie dokładnych analiz skuteczności poszczególnych czynności i wczesne wykrycie potencjalnych problemów.

Podstawowa funkcjonalność:

 • generowanie zleceń własnych na podstawie informacji o planowanych remontach, przeglądach i pomiarach okresowych;
 • ewidencja zleceń remontowych (własnych) oraz możliwość ich łatwego przeglądania i modyfikacji;
 • automatyczna rezerwacja niezbędnych części w magazynie na podstawie zlecenia własnego;
 • automatyczne powiązanie zleceń remontowych z dokumentami finansowymi;
 • automatyczne generowanie harmonogramów remontów na podstawie zleceń remontowych własnych;
 • możliwość łatwej edycji i dokonywania zmian w harmonogramie remontów;
 • automatyczne generowanie planów pracy poszczególnych komórek remontowych na podstawie harmonogramu remontów;
 • pełna analiza kosztowa wykonanych remontów na podstawie kosztów planowanych i rzeczywistych;
 • rozbudowana kartoteka maszyn, urządzeń i pojazdów z podziałem na poszczególne podzespoły i części wg dowolnego stopnia szczegółowości;
 • szczegółowa analiza rzeczywistych kosztów eksploatacji maszyn, urządzeń;
 • możliwość kontroli prawidłowości eksploatacji poszczególnych maszyn, urządzeń;
 • raporty pozwalające na szczegółową analizę zagadnień związanych z obsługą techniczną środków trwałych według zadanego stopnia szczegółowości.

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!