Systemy Analityczne

więcej

Korzyści dla Klienta:

  • Podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o istotne i rzetelne informacje
  • Alertowanie Ad hoc o istotnych zmianach kluczowych wskaźników
  • Centralne kontrolowanie kluczowych funkcji organizacji z każdego miejsca oraz urządzenia mobilnego;
  • Analiza danych w czasie rzeczywistym i przeszłym, obserwacja trendów, predykcja
  • Raportowanie na pulpitach menedżerskich w sposób graficzny lub tabelaryczny. Opcja eksportu danych
  • Analiza danych ukrytych, identyfikacja zagrożeń i wdrażanie działań zapobiegawczych
Grupa internetowych narzędzi analitycznych, które dostarczają spersonalizowanych informacji w każdym miejscu na świecie, w którym można połączyć się z Internetem. Użytkownik może korzystać z intuicyjnego interfejsu w formie strony internetowej lub otrzymywać informacje automatycznie za pośrednictwem maila czy SMS-a.
Narzędzie doskonale sprawdza się w przypadku budowania kart analitycznych (zlecenia projektu, sprzedaży, zysków), które pozwalają na szybki dostęp do zagregowanych w postaci tabel lub wykresów informacji, a w razie potrzeby - ich uzupełnienia dzięki szczegółowym danym ukrytym za internetowymi linkami (odsyłaczami).