Kilka słów o firmie

INOFAMA S.A. z Inowrocławia należąca do Grupy Kapitałowej ARP S.A. jest jednym z największych w Polsce zakładów produkujących wszelkiego rodzaju konstrukcje stalowe oraz świadczących usługi cynkownicze posiadając jedną z najnowocześniejszych ocynkowni w Europie. Obecnie zatrudnia około 500 osób.

 

Dlaczego Rekord.ERP?

Jan Moniewski, kierownik wdrożenia po stronie INOFAMA S.A.: „Rekord.ERP obejmował wszystkie istotne procesy przedsiębiorstwa oraz ułatwiał wprowadzanie rozszerzeń funkcjonalności. W toku wdrożenia zauważyliśmy, że cechą charakterystyczną pakietu Rekord.ERP jest to, że rozwój nie narusza procedur, które inni użytkownicy wykorzystują, ale polega na dobudowywaniu potrzebnych elementów”.

Co zostało wdrożone?

Janusz Mleczko, kierownik wdrożenia ze strony Rekord SI: „projekt w założeniach przewidywał kompleksowe wdrożenie całego pakiet Rekord.ERP, ze szczególnym naciskiem na pełne wykorzystanie modułów produkcyjnych. Dobre tempo wdrożenia było możliwe dzięki zaangażowaniu załogi, a szczególnie działu IT”.

 

Wybrane funkcjonalności i narzędzia zastosowane w INOFAMA S.A.:

  • spływ danych do systemu w trybie online
  • rejestracja brygadowa do minimalizacji ilości osób zaangażowanych w proces sprzężenia zwrotnego z produkcji (rejestrację pracy wykonuje tylko lider grupy)
  • dwustopniowa struktura produkcji (komasacja zleceń detalicznych w większe serie)
  • mechanizmy dyspozycji materiałowych
  • opracowanie raportów spływu (zapewniają synchronizację i sprawną wymianę detali między wydziałami
  • usprawnienie wydawania tzw. drobnicy
  • oprogramowanie „kartoteki stanów produkcyjnych”

 

Rajmund Talaczyński, Prezes Zarządu w okresie wdrożenia systemu Rekord.ERP: „dzięki wykorzystaniu systemu zwiększone zadania może realizować mniejsza liczba osób. Najbardziej cenię sobie brak pośredników w dostępie do danych. Na co dzień korzystam z aplikacji przeglądarkowej LIDER, dzięki której mam dostęp do wszystkich istotnych informacji. Dane są tam zagregowane, przedstawiane zbiorczo”.