Lider

Analiza systemu

Lider to aplikacja pozwalająca na prezentowanie oraz analizę dowolnych danych znajdujących się w bazach systemu Rekord.ERP lub Rekord Ratusz. Podstawowym wyróżnikiem tego programu jest wykorzystanie przeglądarki internetowej jako narzędzia do przeglądania danych.

Dla pracowników różnego szczebla

Program przeznaczony jest dla różnego szczebla kadry zarządzającej firmą czy instytucją, która potrzebuje intuicyjnego dostępu do informacji zarządczej oraz dla szerszej rzeszy użytkowników, którym można udostępnić dane dotychczas z różnych względów dla nich niedostępne, np. dane z systemu kadrowego (informacje o wykorzystaniu urlopu, nadgodzinach, nieobecnościach) lub też rozpowszechniane innymi drogami, np. obowiązujące zarządzenia i procedury. Program dostarczany jest ze zbiorem standardowych zestawień informacyjnych i analitycznych podzielonych na następujące grupy: Finanse, Sprzedaż, Produkcja, Sprawy, Korespondencja i kontakty, Zasoby ludzkie, Dla kierowników, Dla pracowników (w przypadku systemu Rekord.ERP) oraz Finanse, Budżet, Dochody, Sprawy, Korespondencja, Zasoby ludzkie, Dla naczelników, Dla pracowników (w przypadku systemu Rekord.Ratusz).

eWidok

Dodatkowo, z programem dostarczane jest narzędzie o nazwie eWidok umożliwiające tworzenie dowolnych, dodatkowych zestawień. Zestawienia te są widoczne w programie Lider tak samo, jak zestawienia standardowe. Zestawienia dodatkowe mogą być tworzone przez konsultantów z firmy Rekord lub przez administratorów systemu. Pozwalają one w pełni dostosować program do potrzeb informacyjnych klienta.

Podstawowa funkcjonalność:

  • prosty,intuicyjny interfejs dostępu do dowolnych danych, pochodzących z różnych aplikacji firmy Rekord z wykorzystaniem przeglądarki internetowej;
  • bezpieczny i szybki dostęp do danych spoza firmy/instytucji, z dowolnego miejsca z wykorzystaniem Internetu;
  • łączenie zestawień danych poprzez charakterystyczny dla stron www mechanizm odnośników z przekazywaniem parametrów (klikając na zestawieniu faktur na jedną z nich uzyskujemy na ekranie treść tej faktury);
  • możliwość łączenia i prezentowania danych normalnie dostępnych w różnych modułach systemów Rekord.Ratusz czy też Rekord.ERP;
  • możliwość podglądu plików (zeskanowane dokumenty, inne utworzone pliki w dowolnych formatach);
  • możliwość wykorzystywania wyszukiwarek danych (kontrahent, osoba fizyczna, itd.);
  • analizy przekrojowe (dzienne, miesięczne, roczne) z różnych obszarów działalności firmy (sprzedaż, koszty itd.) czy instytucji (budżet, dochody z podatków, itd.);
  • mechanizm kontekstu - kontekstem pracownika może być np. jego imię, nazwisko, symbol i miejsce pracy - to samo zestawienie może pokazywać inne dane różnym pracownikom;
  • mechanizm uprawnień w dostępie do danych - możliwość tworzenia ról (np. manager, kierownik, pracownik) i przypisywania im uprawnień do oglądania określonych widoków.

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!