Produkcja

więcej

Korzyści dla Klienta:

  • Ergonomiczne mechanizmy budowania bazy wiedzy o materiałach, wyrobach, zasobach produkcyjnych
  • Wspomaganie procesu definicji wielopoziomowych struktur wyrobów w oparciu o ścisłą integrację z systemami CAD/PDM
  • Zarządzanie dokumentacją konstrukcyjną (3D, 2D), procesem wytwarzania (np. oprogramowania CAM) oraz możliwość „bezpapierowego” zarządzania dokumentacją warsztatową
  • Wielopoziomowe planowanie produkcji zarówno w strategicznym, jak i operacyjnym horyzoncie czasowym
  • Wsparcie harmonogramowania produkcji poprzez wykresy Ganta, analizatory wąskich gardeł, interaktywne mapy obciążeń, karty rozliczenia pracownika, kalendarze planistyczne, monitorowanie przebiegu procesu, wizualizację hali produkcyjnej
  • Dotykowe panele operatorskie pozwalające na zarządzenie kartą pracy stanowiska, rejestrację operacji wg metody start/stop, podgląd dokumentacji rysunkowej oraz innych elementów determinujących możliwość wykonania operacji (materiały, narzędzia itp.), zgłaszanie awarii maszyny
  • Kompleksowe zarządzanie wyrobem niezgodnym od identyfikacji po działania korygujące i naprawcze
  • Elastyczne kalkulacje TKW dla różnych wariantów procesów produkcyjnych i nadzorowanie kosztów produkcji w czasie rzeczywistym
  • Alertowanie o zagrożeniach w realizacji planu produkcyjnego w układzie czasowym i kosztowym oraz analizy statystyczne wykonań procesów umożliwiające ich usprawnienie
Kompleksowe wspomaganie zarządzania procesem wytwarzania od momentu planowania i przygotowania produkcji (planiści, konstruktorzy, technolodzy) poprzez sterowanie procesem produkcji (inżynierowie produkcji), aż po monitorowanie, kontrolę jakości oraz przekazanie wyrobu do procesu składowania produktów lub półfabrykatów.
Materiały do pobrania