wybór systemu ERP

Wybór odpowiedniego systemu klasy ERP do zarządzania w procesach produkcyjnych stanowi niełatwe zadanie, stojące przed każdym mniejszym lub większym przedsiębiorstwem produkcyjnym. Co oczywiste, dobór odpowiedniego systemu zależy od charakteru działalności i rodzaju przedsiębiorstwa.

Wybór poprzedzony być winien analizą funkcjonalności dostępnych na rynku systemów klasy ERP w procesach wytwarzania. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, które pracuje w układzie produkcji małoseryjnej i jednostkowej, konieczna jest możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się trendy oraz zróżnicowanie zamówień produkcyjnych. Coraz ważniejsza jest możliwość elastycznej modyfikacji oraz dostosowania produktu bezpośrednio do oczekiwań klienta.

Natomiast najistotniejszym wyróżnikiem współczesnych systemów do wspierania zarządzania firmą jest zdolność do natychmiastowego reagowania na dynamikę zmian oraz płynność procesów, co przekłada się na efektywność w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Równie istotnym elementem jest analiza danych oraz integralność ze wszystkimi modułami systemu. Maksymalna wydajność linii produkcyjnej może zostać osiągnięta dzięki zapewnieniu zorganizowanego przezbrojenia, okresowych przeglądów maszyn i analizy danych.

Wybór systemu ERP a nowe trendy rozwojowe

Powyższe tezy prowadzą do wniosku, stwierdzającego, że współczesne przedsiębiorstwo produkcyjne bez wdrożenia ERP nie jest w stanie w ogóle poprawnie funkcjonować. Postęp technologiczny podąża w kierunku automatyzacji procesów, systemów cyber-fizycznych, Internetu rzeczy oraz przetwarzania w chmurze. Zjawiska te - w pewnym uproszczeniu - określa się jako czwartą rewolucję przemysłową (Industry 4.0). Wybór systemu ERP powinien uwzględniać poziom rozwoju technologicznego, na jakim stoi dana firma produkcyjna oraz perspektywy implementacji najnowszych rozwiązań technologicznych w procesie produkcji. Takie rozwiązania i trendy jak ERP w chmurze czy Internet of things nie zawsze muszą być bowiem opłacalne dla danej firmy i nie muszą pasować do specyfiki produkcji uprawianej w danym przedsiębiorstwie.

Rozwój systemów klasy ERP zmierza do integracji oprogramowania wspierającego wszystkie procesy w przedsiębiorstwie. Proces przetwarzania danych w informację oraz wiedzę jest widoczny w raportach, planowaniu oraz analizach, które wspiera analityka biznesowaBusiness Intelligence. Z kolei obsługa procesów sprzedażowych ułatwiona jest dzięki platformom B2B czy modułom sprzedażowym.

automatyzacja rekord.erp

Planowanie produkcji w praktyce

Wybór systemu ERP wiąże się z kilkoma czynnikami utylitarnymi, które należy wziąć pod uwagę:

  • dobór oprogramowania musi być ściśle powiązany z rodzajem przedsiębiorstwa,
  • dostosowanie systemu klasy ERP wiąże się z dokładnym przygotowaniem rodzaju materiałów, procesów w przedsiębiorstwie,
  • system z przejrzystym interfejsem wpływa korzystnie na szybkość wykonywanych operacji,
  • możliwość dokonania wyboru niezbędnych aplikacji do zarządzania pozwala na redukcję kosztów związanych z oprogramowaniem.

Analiza literatury w zakresie zastosowania systemów klasy ERP pokazuje, że różne rodzaje oprogramowania do zarządzania oraz automatyzacja procesów rozwijają się bardzo dynamicznie. Postęp w technologii w dzisiejszych czasach wymusza na przedsiębiorstwach stosowanie aktualnych rozwiązań oraz podążanie według najnowszych trendów. 

Podczas dokonywania wyboru systemu ERP dla przedsiębiorstwa, nie zawsze cena oprogramowania powinna być najistotniejszym czynnikiem. W zależności od charakteru działalności oraz możliwości wprowadzania systemu, warto przede wszystkim rozważyć kwestie związane z dalszym wsparciem, możliwościami aktualizacji, jak i pomocy ze strony producenta systemu.

Oprogramowanie REKORD.ERP posiada szereg atutów, które są istotne z punktu widzenia użytkownika:

  • wprowadzanie grup stanowisk, centrów roboczych – bardzo duże możliwości konfiguracji, rozbudowana struktura,
  • wprowadzanie indeksów materiałowych - szerokie możliwości podczas wprowadzania produktów, duża liczba opcji szczegółowych danych,
  • tworzenie marszrut tworzonych na podstawie operacji wytwórczych produktów. Możliwość stosowania opisu czasów operacyjnych oraz danych dla produktów,
  • harmonogramowanie produkcji – możliwość konfiguracji oraz dopasowania do potrzeb przedsiębiorstwa,
  • koszty wdrożenia - jednorazowa opłata za stanowisko oraz opłata za serwis i wsparcie techniczne.

Moduły systemu Rekord.ERP

CRM

Zestaw programów dedykowany pracownikom działów handlowych, wspomagający proces przygotowywania i kalkulacji ofert.

Produkcja

Kompleksowe narzędzie wspomagajace procesy produkcyjne przedsiębiorstwa.

Finanse

Pakiet programów odpowiadający za implementację rachunkowości zarządczej oraz finansowej w przedsiębiorstwie.

Logistyka

Podstawowe narzędzie pracy służb zaopatrzeniowych. Pozwala na utrzymanie optymalnych stanów magazynowych.

Systemy Analityczne

Grupa internetowych narzędzi analitycznych, które dostarczają spersonalizowanych informacji w każdym miejscu na świecie, w którym można połączyć się z Internetem.

Zasoby Ludzkie

Moduły, dostosowane do wymagań stawianych przed służbami płacowo-kadrowymi, pozwalają sprawnie naliczać wynagrodzenia z uwzględnieniem wielu specyficznych uwarunkowań danej organizacji.