W Gminie Jeleśnia rozpoczęła się realizacja projektu, którego przedmiotem jest wdrożenie 28 rodzajów e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców. Efektem jego realizacji będzie poprawa jakości i dostępności usług cyfrowych oraz skrócenie czasu ich realizacji. Projekt przyczyni się także do usprawnienia procesów administracyjnych i dostarczania wiarygodnej informacji zarządczej, a także wpłynie na usprawnienie procesów w zakresie obsługi podatków i opłat lokalnych oraz procesu planowania i wykonania budżetu gminy.

Wdrożone w gminie systemy umożliwią m.in. uzyskiwanie informacji o ostrzeżeniach meteorologicznych, wydarzeniach kulturalnych oraz wiadomości spersonalizowanych, np. w zakresie indywidualnych relacji osoby fizycznej lub prawnej z gminą dotyczącej należności lub terminów płatności z tytułu podatków lub opłat lokalnych, konieczności złożenia deklaracji, itp.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 15 grudnia 2017r.