Zasoby Ludzkie

Zasoby ludzkie to pakiet oprogramowania zapewniający pełną obsługę zagadnień dotyczących ewidencji pracowników, dzięki któremu wszystkie dokumenty ewidencyjne ZUS przekazywane są do Programu Płatnik Umożliwia on ponadto tworzenie zestawień dla GUS. Zaletą systemu jest jego elastyczność w przystosowaniu do wielkości i specyfikacji konkretnej jednostki. Dzięki temu jest on przydatny nie tylko w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, ale także w jednostkach administracji publicznej.