28 czerwca 2018 roku podpisano umowę pomiędzy Rekord SI a Urzędem Miejskim w Bieruniu. Dzięki realizacji zamówienia „Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia” już wkrótce pracownicy Urzędu oraz mieszkańcy Gminy będą mogli korzystać z nowych funkcjonalności.

Współpraca z Urzędem Miejskim w Bieruniu rozpoczęła się w 2007 roku od wdrożenia systemów podatkowych oraz finansowych. Przez lata Urząd sukcesywnie wdrażał poszczególne moduły pakietu RATUSZ  w obszarze opłat, kadrowo-płacowym, obiegu dokumentu oraz portalu VAT.

Obecny projekt zakłada rozszerzenie Pakietu RATUSZ o moduł Odpady Komunalne. Służy on do obsługi opłat za wywóz odpadów. Program wspiera urzędników w zakresie realizacji zadań, dotyczących Ustawy o czystości i porządku w gminach. Dzięki Odpadom Komunalnym bieruński urząd będzie mógł usprawnić czynności i procesy ewidencji nieruchomości, naliczania opłat, składania deklaracji, księgowości analitycznej oraz analizy i generowania sprawozdań.

W ramach zamówienia wdrożony będzie także flagowy produkt firmy czyli platforma eUrzad. Umożliwi ona mieszkańcom sprawdzanie stanu płatności za podatki i opłaty lokalne. Mobilny System Powiadamiania Klienta przypomni o konieczności uiszczenia opłaty w razie braku wpłaty. Ponadto bierunianie, zainteresowani ofertą kulturalną Gminy, otrzymają informacje o wydarzeniach w mieście. Natomiast przedsiębiorcy znajdą informacje o mieniu Gminy w kontekście możliwych działań inwestycyjnych.

Częścią projektu jest także rozszerzenie pakietu Księgowości Budżetowej o moduł Wieloletniej Prognozy Finansowej, eProjekt oraz Portal Finansowy w zakresie sprawozdawczości. Ponadto wprowadzone będą rozwiązania GIS Systemu Informacji Przestrzennej, rozszerzony zostanie obieg dokumentów dla jednostek budżetowych Gminy oraz wdrożony będzie Portal Interesanta.

- Po zrealizowaniu projektu Urząd będzie wyposażony prawie we wszystkie moduły pakietu RATUSZ. W pełni zostanie wymieniona infrastruktura sprzętowa w zakresie serwerów, a z obiegu dokumentów skorzystają także pozostałe jednostki organizacyjne Gminy. Większość zadań Urząd będzie wykonywał przy użyciu oprogramowania Rekordu. Urzędnikom pozwoli to zwiększyć efektywność pracy, a mieszkańcom ułatwi i przyspieszy załatwianie spraw – mówi Wioletta Kasprzyk, kierownik projektu.

Zakończenie projektu zaplanowano na 10 września 2018 roku. Wartość kontraktu to 1.223.850 zł brutto.

Na zdjęciu prezes Rekord SI Janusz Szymura i zastępca burmistrza Bierunia Sebastian Macioł.