25 lutego 2011 roku kolejna Gmina z województwa małopolskiego zdecydowała się wybrać pakiet Ratusz jako solidny fundament pod budowę społeczeństwa informacyjnego. Dzięki podpisanej w tym dniu umowie na „wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego wraz z modułem integrującym e-Urząd” REKORD został wybrany jako główny wykonawca projektu dofinansowanego ze środków UE pod nazwą „Budowa elektronicznej platformy komunikacji publicznej w Gminie Osiek”.  Sygnatariusze umowy czyli Wójt Gminy Osiek Pan Jerzy Mieszczak oraz Prezes Zarządu firmy REKORD Pan Janusz Szymura są przekonani, iż implementacja autorskich rozwiązań Rekordu w zakresie e-Administracji przyniesie wiele korzyści Gminie a także samym mieszkańcom, którzy m.in. za pomocą Internetu będą mogli coraz więcej spraw załatwić bez wychodzenia z domu. Szefem projektu ze strony wykonawcy został Pan Tomasz Węglorz.


Sama Gmina należąca niegdyś do województwa bielskiego leży w południowej Polsce w obrzeżu Kotliny Oświęcimskiej i liczy sobie blisko 8 tysięcy mieszkańców. Sołectwa, które ją tworzą czyli Osiek i Głębowice mają bogatą historię sięgającą XIII wieku, można tutaj także znaleźć kilka ciekawych miejsc wartych zobaczenia. Współpraca między firmą REKORD a Gminą Osiek sięga lat 90 i rozpoczęła się od wdrożenia systemów podatkowych pracujących wtedy jeszcze w środowisku DOS. Warto także wspomnieć, iż wszystkie sąsiadujące gminy tj. Kęty, Oświęcim, Polanka Wielka oraz Wieprz również pracują w oparciu oprogramowanie wchodzące w skład pakietu RATUSZ.

W ramach realizacji niniejszego zadania, którego wykonawcę wyłoniono po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego REKORD zobowiązał się dostarczyć niezbędną infrastrukturę sprzętową oraz oprogramowanie a na koniec przeszkolić użytkowników do dnia 15 listopada 2011 roku. Projekt finansowany jest z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 gdzie 75% stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Opracował: Robert Gawlak