W piątek, 4 sierpnia 2017 roku podpisano umowę na dostawę licencji i wdrożenie systemu e-Urząd dla potrzeb Gminy Niepołomice w ramach projektu „Cyfrowe Niepołomice” realizowanego z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa została podpisana przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice - Romana Ptaka oraz Prezesa Rekord SI - Janusza Szymurę.


Głównym celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli oraz przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie korzystanie z informacji i zasobów sektora publicznego oraz e-usług publicznych w sposób otwarty, a wiec nieodpłatnie, z dowolnego miejsca, także przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Drogą elektroniczną będzie więc można realizować sprawy dotyczące podatków, gospodarki odpadami, zrealizować płatności internetowe, a także sprawdzić stan swoich zobowiązań względem urzędu. To jeszcze nie wszystko – bez konieczności wychodzenia z domu będzie można sprawdzić stan procedowanej sprawy czy prowadzić elektroniczną korespondencję z pracownikami urzędu. W urzędzie powstanie też Stanowisko Profilu Zaufanego, które umożliwi utworzenie profilu zaufanego ePUAP oraz przejście całej procedury potwierdzającej jego utworzenie. System pozwoli również na otrzymywanie powiadomień poprzez sms, e-mail bądź aplikację mobilną.


Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 30 marca 2018 roku.

rekord ratusz w niepołomnicach