14 marca br. podpisano umowę dotyczącą Uruchomienia e-Usług – zakupu licencji i wdrożenia systemu e-Urząd w  ramach projektu „e-Usługi w Gminie Łękawica”.

Celem projektu  jest zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do:
-    zintegrowanych, aktualnych i kompletnych informacji gromadzonych w rejestrach publicznych na poziomie gminy oraz świadczonych z ich wykorzystaniem usług elektronicznych online, szczególnie na najwyższych możliwych poziomach dojrzałości;
-    zasobów dotyczących informacji przestrzennej, zgromadzonych obecnie w postaci papierowej, a posiadających istotną wartość dla obywateli – w tym przedsiębiorców;
-    zwiększonej funkcjonalności aplikacji front-office udostępnianych mieszkańcom regionu – poprzez zastosowanie najnowszego oprogramowania oraz dostosowanie serwisów do europejskiego standardu dostępności dla niepełnosprawnych WCAG 2.0 w zakresie aplikacji front-office.

Centrum elektronicznych usług publicznych będzie stanowił dedykowany dla klientów urzędu portal, który będzie łączył systemy informatyczne działające wewnątrz urzędu i udostępniał wybrane dane na zewnątrz. Oferowane w ramach portalu usługi będą równoważne do usług wykonywanych w standardowym trybie, a cały proces będzie odbywał się automatycznie z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, bez konieczności wizyty w siedzibie Urzędu. Portal umożliwi korzystanie z dedykowanych formularzy elektronicznych udostępnionych na platformach elektronicznych usług publicznych ePUAP lub SEKAP, a także da możliwość dokonywania płatności elektronicznych za wybrane wierzytelności.

 

Zapisz