Wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line jest celem projektu „Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy - Wieprz”, którego realizacja rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu.

W jego ramach, w Gminie powstanie centrum elektronicznych usług publicznych, czyli dedykowany dla klientów urzędu portal, który umożliwi załatwienie wielu spraw bez konieczności wizyty w siedzibie urzędu. Portal będzie udostępniał następujące grupy usług:
•    informacje publiczne,
•    informacje spersonalizowane przeznaczone dla konkretnych podmiotów i obywateli udostępniane po uwierzytelnieniu.

Centrum elektronicznych usług publicznych umożliwi korzystanie z formularzy elektronicznych udostępnionych na platformie elektronicznych usług publicznych ePUAP. Jedną jego z zalet będzie również możliwość dokonywania płatności elektronicznych za wybrane wierzytelności oraz indywidualna informacja o konieczności dokonania czynności administracyjnych.

Zakończenie projektu planowane jest na koniec października br.