Zaprojektowanie i dostawa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i Systemów Dziedzinowych są przedmiotem projektu, którego realizacja rozpoczęła się w Gminie Siechnice.


W ramach umowy, Rekord SI wdroży w gminie systemy podatkowe, ewidencyjne, finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe, portal pracowniczy, systemy analityczne, elektroniczny obieg dokumentów oraz centralne repozytorium dokumentów dla systemów dziedzinowych. Dostarczony zostanie ponadto sprzęt niezbędny do wdrożenia systemów pakietu RATUSZ®. 


Wdrożenie jest I etapem projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”. W jego efekcie, w w/w gminach wprowadzone zostaną zaawansowane e-usługi publiczne, które przyczynią się do usprawnienia i racjonalizacji pracy oraz komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelem i przedsiębiorcą. Dzięki realizacji projektu wzrośnie liczba osób korzystających z usług oraz zasobów publicznych udostępnianych on-line, a same usługi publiczne będą bardziej dostępne poprzez wykorzystanie nowych technologii.