Miasto Rabka – Zdrój zapewne większości czytających słusznie kojarzy się z uzdrowiskiem dziecięcym oraz leczniczymi solankami znanymi już w XIII wieku. Tym razem jednak pragniemy poinformować o ciekawym projekcie p.t. „Rozwój e-Administracji w Gminie Rabka – Zdrój”, który będzie realizować firma REKORD.

Na początku przytoczmy klika ważnych informacji na temat Gminy Rabka – Zdrój.
Ta piękna miejscowość położona w południowej Polsce u styku Pasma Podhalańskiego oraz Gorców liczy sobie ponad 17 tysięcy mieszkańców. Oprócz wspomnianych wcześniej leczniczych solanek a także znanego od ponad 140 lat uzdrowiska miasto słynie z wielu atrakcji turystycznych oraz ciekawych szlaków górskich i krajobrazowych.

Wracając do realizowanego projektu to 23 grudnia po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego REKORD został wyłoniony jako wykonawca zadania polegającego na:

  • dostawie infrastruktury sprzętowej
  • dostawie i wdrożeniu aplikacji dziedzinowych w tym do obsługi podatków lokalnych, opłat lokalnych, systemów ewidencyjnych, finansowych oraz analitycznych
  • implementacji systemu eUrząd wraz ze zintegrowanym systemem obiegu dokumentów.

Projekt ten finansowany ze środków Unii Europejskiej a dokładnie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zakłada do końca września 2012 roku pełną integrację systemów wewnątrz urzędu ze sferą zewnętrzną, dostępną dla mieszkańców gminy. Dzięki kompleksowemu wdrożeniu pozwoli to z jednej strony na składanie wniosków w postaci elektronicznej trafiających wprost do systemów dziedzinowych a z drugiej strony na publikację w portalu internetowym informacji publicznych oraz personalizowanych dotychczas dostępnych jedynie po osobistej wizycie w urzędzie. Co ważne będzie istniała również możliwość dokonywania automatycznych płatności elektronicznych zobowiązań wobec gminy za pomocą Internetu. Projekt ten będzie wspólnie realizowany przez centralę firmy w Bielsku - Białej oraz  krakowski oddział firmy REKORD.

Podpisanie umowy pomiędzy Burmistrzem Panią Ewą Przybyło a Prezesem firmy REKORD Panem Januszem Szymurą miało miejsce 29.12.2010 roku w Rabce - Zdroju. Łączna wartość umowy opiewa na kwotę 969 900 zł brutto z czego aż  727 425 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.


Opracował: Robert Gawlak