W dniach 21-23 marca Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. organizuje w Szczyrku VII Forum szkoleniowe pod hasłem „Inteligentna Gmina filarem zrównoważonego rozwoju”.

Celem Forum jest zapoznanie Państwa z możliwościami technologicznymi, prawnymi i finansowymi realizowania zadań ustawowych na wszystkich szczeblach administracji publicznej. Wynikają one w szczególności z Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Firma Rekord SI została zaproszona na to wydarzenie aby przedstawić problematykę dot. nowelizacji ustawy dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminach. W trakcie sesji referatowej pt. „Inteligentna gospodarka odpadami w gminie”, która będzie miała  miejsce w piątek 22 marca w godzinach 14.30-16.00. poruszone zostaną tematy obejmujące problematykę systemu rozliczania i kontroli odpadów w Gminie, komunikacji Gminy z firmą odpowiedzialną za wywóz odpadów oraz integracji systemów dziedzinowych z narzędziami GIS.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w forum szkoleniowym. Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Administracji i Cyfryzacji oraz Główny Geodeta Kraju.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.ispik.pl/konferencje/organizujemy/89-konferencje/organizujemy/125-vi-forum-szkoleniowe-pt-infrastruktura-uslug-informacji-przestrzennej-w-e-administracji

Opracował: Marcin Stasiaczek