Gmina Bolesław jako kolejna zdecydowała się na oprogramowanie RATUSZ®.

Umowa z firmą REKORD była wynikiem realizowanego przez Gminę zadania pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, wdrożenia i szkolenia w ramach projektu e-Urząd w Gminie Bolesław”.

Umowa o współpracy została podpisana 28 marca 2011 roku, a realizowana była w trzech  etapach. Pierwszy objął dostawę i instalację infrastruktury, drugi - dostawę i instalację oprogramowania, a trzeci - szkolenia pracowników.

Spotkanie podsumowujące wdrożenie systemu RATUSZ® miało miejsce 5 stycznia br., a udział w nim wzięli  przedstawiciele Gminy Bolesław: Ryszard Januszek – Wójt, Ewa Muszyńska – z-ca Wójta oraz Tomasz Kalempka – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz przedstawiciele firmy REKORD: Janusz Szymura – Prezes firmy oraz Tomasz Borecki – Kierownik Działu Ratusz.


Korzyści z wdrożenia elektronicznych usług publicznych w Gminie Bolesław to przede wszystkim:
•    zapewnienie mieszkańcom szerokiego dostępu do usług publicznych, świadczonych przez Urząd Gminy drogą elektroniczną,
•    zwiększenie komfortu oraz skrócenie czasu obsługi klientów,
•    kreowanie społeczeństwa informacyjnego, poprzez zwiększenie zakresu usług informatycznych i potencjalnych korzyści dla obywateli,
•    stworzenie mieszkańcom Gminy możliwości elektronicznego dostępu do załatwiania spraw w urzędzie.

Wdrożony system informatyczny zintegrowany jest z platformą ePUAP, której ideą jest stworzenie jednego, bezpiecznego oraz łatwo dostępnego kanału udostępniania usług publicznych. Platforma ta daje możliwość załatwiania spraw urzędowych każdemu obywatelowi za pośrednictwem internetu. Podmioty publiczne z kolei mogą dzięki niej bezpłatnie udostępniać własne usługi w postaci elektronicznej.