Kolejnym wdrażanym modułem w Urzędzie Gminy Jerzmanowice jest system : „FIRMY”- podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób prawnych. Wdrożenie rozpoczęto 20 października 2010 r.