Gmina Kety wprowadza elektroniczne usługi publiczne firmy RekordGmina Kęty jako pierwsza ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację elektronicznych usług publicznych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Rozstrzygnięcie niniejszego przetargu wyłoniło wykonawcę zamówienia, którym jest nasza firma. Uroczyste podpisanie umowy  odbyło się 15 listopada w Kętach między Romanem Olejorzem – Burmistrzem Gminy a Januszem Szymurą – Prezesem Zarządu firmy REKORD.

Gmina Kęty obejmuje swoim zasięgiem blisko 20 tysięcy mieszkańców i leży w zachodniej części województwa małopolskiego. Atrakcję miasta stanowi zabytkowy Rynek ze średniowiecznym układem uliczek oraz zabytkowe obiekty sakralne. Chlubą Kęt jest także uczony teolog św. Jan Kanty (1390 – 1473), który jest patronem nauczycieli i środowisk akademickich. Pod względem biznesowym Kęty są laureatami wielu nagród i wyróżnień m.in. znalazły się w pierwszej 10 najskuteczniejszych gmin województwa małopolskiego pod względem efektywności ubiegania się o środki unijne a także otrzymały wyróżnienie „Samorząd Przyjazny Biznesowi”. Potwierdzeniem tego jest udana współpraca biznesowa między Kętami a REKORDEM, która sięga pierwszej połowy lat 90 gdzie w urzędzie zaczęły działać systemy podatkowe, finansowo – księgowe  oraz płacowe działające pod DOSem.

Podpisana obecnie umowa na łączną kwotę 862 418 zł brutto obejmuje wdrożenie nowych i modernizację obecnie działających systemów dziedzinowych, dostawę systemów analitycznych, zarządzania dokumentami, sprzętu komputerowego a także co najważniejsze systemu eUrząd stanowiącego platformę elektronicznej komunikacji urzędu z mieszkańcami gminy. Całość zamówienia wraz z przeprowadzeniem niezbędnych szkoleń zostanie zrealizowana do 31.10.2011 roku.

Na koniec warto także wspomnieć o Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym (MRPO) za realizację, którego odpowiada Zarząd Województwa Małopolskiego. Zagwarantowane w jego ramach środki w wysokości 1 290 274 402 euro przeznaczone są na dofinansowanie inwestycji, które mają przyczynić się do podniesienia innowacyjności małopolskiej gospodarki, poprawy spójności wewnątrz regionalnej oraz rozwoju potencjału instytucjonalnego podmiotów z regionu małopolski. Wszystkie te obszary dofinansowania zostały podzielone na poszczególne działania i tak w ramach „Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego” Zarząd Województwa wybrał 51 projektów przeznaczonych do dofinansowania, wśród których znalazł się także projekt pt. „ Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty”. Istotnym jest fakt, iż gmina poniosła koszty projektu jedynie w wysokości 25% wartości całego przedsięwzięcia. Wierzymy, że wzajemna współpraca przy realizacji niniejszego zagadnienia przyniesie oczekiwane rezultaty i przyczyni się do osiągnięcia zamierzonych celów.

Opracował: Robert Gawlak