Już od ponad dekady Chorzowski urząd działa w oparciu o systemy Rekordu. Obecne rozszerzenie współpracy między Chorzowem, a Rekordem zaowocuje wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań, mających na celu min. zwiększenie efektywności w zarządzaniu miastem oraz  usprawnienie obsługi mieszkańców. W realizacji tego przedsięwzięcia pomoże implementacja nowych modułów Pakietu Ratusz, a także prace integrujące systemy informatyczne.

Zakres prac obejmuje:

- eUrząd

- Portal Sprawozdawczości Finansowej,

-moduły związane z obsługą pracowników (RCP, eHR)

- integrację pakietu Ratusz z systemem obiegu dokumentów

- integracja modułów podatkowych z systemem GIS

Na uwagę zasługuje zwłaszcza przeglądarkowy portal sprawozdawczości finansowej, napisany w technologii .NET MVC, który wzbogaca ofertę naszej firmy w zakresie produktów finansowo-budżetowych, a docelowo powinien zastąpić aplikacje Budżet, Budżet RB, eProjekt oraz Moduł Analityczny.

Wdrożenie jest wynikiem wygranego przez Rekord przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i wdrożenie e-Systemu Informacji Podatkowej i Budżetowej eSIB  dla Urzędu Miasta Chorzów. System eSIBiP umożliwi rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów wewnętrznych urzędu, udostępnienie danych z tych systemów obywatelom, przedsiębiorcom i innym osobom prawnym oraz integrację z Elektroniczną Skrzynką Podawczą udostępnianą na platformie krajowej ePUAP.

Celami wdrożenia są: 

  • poszerzenie oferty usług publicznych, świadczonych przez Urząd Miasta w Chorzowie drogą elektroniczną
  • obniżenie kosztów świadczenia usług przez Urząd Miasta oraz podniesienie ich jakości
  • zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu,
  • poprawa warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Miasta Chorzów,
  • podniesienie efektywności zarządzania zasobami informacyjnymi Miasta Chorzów,
  • podniesienie efektywności procesów decyzyjnych oraz skrócenie czasu realizacji procedur w Urzędzie Miasta,
  • usprawnienie obsługi mieszkańców Miasta, poprzez zapewnienie im dostępu do zasobów informacyjnych Urzędu oraz współpracujących z nim jednostek,
  • podniesienie efektywności poboru podatków i opłat.

 

Zakończenie wdrożenia planowane jest na koniec maja przyszłego roku.