Szanowni Państwo,

Ustawa zmieniająca ustawę Ordynacja podatkowa z dnia 10 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 poz.1649) wprowadziła, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, obowiązek przekazywania tych ksiąg (w całości lub części) oraz dowodów księgowych na żądanie organu podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych. Jednocześnie w przepisach przejściowych tej samej ustawy oraz w kolejnej ustawie zmieniającej z dnia 13 maja 2016 r. (DZ.U. z 2016 poz.846) określono okresy przejściowe dla obowiązywania tych przepisów w zależności od wielkości przedsiębiorstw, których kategorie definiuje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Wyjaśniając ostatecznie powstałe niejasności Minister Finansów wydał dniu 20 czerwca 2016 r. interpretację ogólną nr PK4.8012.55.2016, w której jednoznacznie wskazał, że do ustalenia wielkości podmiotów niemających statusu przedsiębiorcy, a więc również jednostek samorządu terytorialnego, mają być wykorzystane kryteria, o których mowa w art. 104 - 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w odniesieniu do przedsiębiorców.

 

Kalendarium wprowadzenia obowiązku składania informacji podatkowych zgodnie ze strukturą Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) dla jednostek finansów publicznych przedstawia się następująco:

 

od 1 lipca 2016 r. –    duże jednostki (średnioroczne zatrudnienie przynajmniej 250 osób lub roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przynajmniej w wysokości równowartości w złotych 50 milionów euro lub suma aktywów bilansu przynajmniej w wysokość równowartości w złotych 43 milionów euro):

  • składanie informacji JPK w pełnym zakresie na żądanie organu kontrolnego,
  • obowiązkowe przesyłanie miesięcznej informacji o ewidencji podatku VAT zgodnie z elektroniczną strukturą JPK_VAT w sposób i na adres wskazany przez Ministra Finansów.

od 1 stycznia 2017 r. – pozostałe jednostki (średnie, małe):

  • obowiązkowe przesyłanie miesięcznej informacji o ewidencji podatku VAT zgodnie z elektroniczną strukturą JPK_VAT w sposób i na adres wskazany przez Ministra Finansów.

od 1 lipca 2018 r. – pozostałe jednostki (średnie, małe):

  • składanie informacji JPK w pełnym zakresie na żądanie organu kontrolnego.

 

REKORD SI doceniając wagę rzetelnego i prawidłowego przygotowania wszelkich danych związanych z rozliczeniami podatkowymi od samego początku monitorowała kwestie związane z wprowadzeniem JPK. Niezwłocznie po udostępnieniu formatu oczekiwanych plików xml zostały wdrożone odpowiednie działania w firmie. Dzięki temu dysponujemy obecnie rozwiązaniem systemowym umożliwiającym sporządzanie JPK. Jest ono zgodne z aktualnym stanem prawnym i na bieżąco dostosowywane do wymagań technicznych określanych przez Ministerstwo Finansów, zwłaszcza w zakresie sposobu przekazywania danych.

Wprowadzenie przepisów dotyczących konieczności składania informacji w formie JPK jest niewątpliwie nowym obciążeniem dla podatników. Wychodząc naprzeciw potrzebom oraz oczekiwaniom użytkowników systemów autorstwa REKORD SI nasza firma posiada odpowiednie rozwiązania.

Urzędy zainteresowane współpracą w zakresie rozwiazań JPK prosimy o kontakt z działem sprzedaży –tel.33/49 78 300 wew.2; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.