Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania gminą – front i back office oraz szkolenie użytkowników jest przedmiotem umowy, która została podpisana 17 stycznia 2012 roku pomiędzy Urzędem Gminy w Rajczy a firmą REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o. W spotkaniu towarzyszącym jej podpisywaniu wzięli udział przedstawiciele Gminy: Wójt – mgr inż. Kazimierz Fujak i Skarbnik – Anna Oleś oraz REKORDU: Prezes – Janusz Szymura oraz Kierownik Projektu – Paweł Pietraszko.

Umowa realizowana jest w ramach projektu  „e-Urząd w Gminie Rajcza”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Wdrożenie systemu RATUSZ®, który jest przedmiotem umowy, będzie przebiegało w trzech etapach. Pierwszy z nich obejmie dostawę oraz instalację oprogramowania, drugi jego wdrożenie, a trzeci  przeprowadzenie szkoleń pracowników, którzy będą obsługiwać wdrożony system. Zakończenie realizacji umowy przewidziane jest na  31.12.2012 roku.

Wdrożenie systemu RATUSZ®,  umożliwi Gminie Rajcza bardziej efektywne zarządzanie wewnętrznymi procesami w obszarach:
• Finansowo-Budżetowym ,
• Podatkowym,
• Zarządzania,
• Ewidencyjnym,
• Kadrowo-Płacowym.

Integracja z systemem elektronicznych usług publicznych e-Urząd usprawni  kontakty między obywatelem a Urzędem, a integracja systemu z platformą e-PUAP da w przyszłości  możliwość załatwienia spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu.