Kolejna gmina wdrożyła Pakiet RATUSZ®

Zakończyła się właśnie realizacja projektu „e-Urząd w Gminie Rajcza”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Celem wdrożenia pakietu RATUSZ® w Gminie Rajcza było usprawnienie działania urzędu w obszarach: finansowo – budżetowym, podatkowym oraz zarządzania, jak również udostępnienie informacji zgromadzonych w urzędzie poprzez Internet.

Wdrożenie przebiegało w trzech etapach. Pierwszy z nich objął dostawę oraz instalację oprogramowania, drugi jego wdrożenie, a trzeci  przeprowadzenie szkoleń pracowników, którzy będą obsługiwać wdrożony system.

Teraz Gmina przez 24 miesiące objęta będzie nadzorem autorskim nad oprogramowaniem oraz asystą techniczną. W tym czasie, urzędnicy będą mogli korzystać z konsultacji telefonicznych z pracownikami firmy REKORD SI, jak również będą na bieżąco informowani o wszelkich zmianach programowych. Dostarczane im będą ponadto nowe wersje programów zwiększające funkcjonalność posiadanych systemów.