W ubiegłym tygodniu Rekord SI rozpoczął kolejne wdrożenie w rybnickim Urzędzie Miasta, który już od lat korzysta z „rekordowych” rozwiązań. Nowy projekt dotyczy dostawy i wdrożenia portalu informacyjno-usługowego.  Jego celem jest usprawnienie funkcjonowania urzędu w zakresie poprawy standardów obsługi klientów. U społeczeństwa wdrożenie ma zwiększyć poziom wiedzy i umiejętności dotyczących wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych.

 

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy zyskają możliwość:

- autoryzacji w systemie przy użyciu profilu zaufanego wydanego przez ePUAP,

- łatwego przeglądania swoich zobowiązań wobec Miasta za pomocą aplikacji gromadzącej i przetwarzającej informacje w urzędzie,

- dokonywania płatności za wskazane zobowiązania wraz z naliczeniem ewentualnych odsetek na dzień dokonania przelewu z wykorzystaniem ekspresowych płatności elektronicznych,

- otrzymywania automatycznych powiadomień SMS-owych i mailowych, zintegrowanych ze skrzynką ePUAP.

 

Dostarczone przez Rekord SI rozwiązania zostaną  zintegrowane z urzędowymi bazami danych i użytkowanymi aplikacjami dziedzinowymi.

 

Zakończenie prac projektowych planowane jest na koniec lutego przyszłego roku.