„Rozbudowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z integracją z systemami dziedzinowymi Urzędu Miasta i Gminy oraz rozbudowa systemów udostępniających e-usługi” jest przedmiotem kolejnego projektu, który Rekord SI będzie realizował w Wieliczce. Umowa w tej sprawie została podpisana 17 maja br.


W wyniku realizacji projektu możliwe będzie korzystanie z informacji i zasobów sektora publicznego oraz e-usług publicznych w sposób otwarty i przy możliwie najmniejszych barierach w ich wykorzystaniu, z dowolnego miejsca, także przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.


Zaplanowane do wdrożenia e-usługi będą stanowiły dedykowany i udoskonalony gminny portal dla klientów urzędu - zarówno podatników, jak i inwestorów. Oferowane w jego ramach usługi będą równoważne do tych wykonywanych w standardowym trybie, a cały proces będzie odbywał się automatycznie z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych. Portal umożliwi korzystanie z dedykowanych formularzy elektronicznych udostępnionych na platformie elektronicznych usług publicznych ePUAP, a także da możliwość dokonywania płatności elektronicznych za wybrane wierzytelności.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a jego zakończenie planowane jest na 31.08.2017 roku.