Niewiele konferencji na rynku informatycznym może się poszczycić 12 letnią tradycją podobnie jak organizowane 2 razy w roku Forum Użytkowników oprogramowania Rekordu. Tradycyjnie w czerwcu spotykają się użytkownicy pakietu RATUSZ®, dlatego w dniach 6-7 czerwca na Ośrodku Sportowo – Szkoleniowym  REKORD  zgromadziła się rekordowa liczba prawie 70 uczestników z 50 różnych instytucji. Podobnie jak w latach ubiegłych liczba chętnych przekroczyła ilość wolnych miejsc. Z powodu tak dużej ilości osób wykłady i prelekcje odbywały się na auli w nowo wybudowanej Szkole Mistrzostwa Sportowego REKORD.

Witając przybyłych gości konferencję otworzył Prezes Zarządu firmy REKORD – Janusz Szymura. Podsumował on rok ubiegły, w którym wydarzyło się wiele ciekawych rzeczy począwszy od ukończenia budowy Szkoły Rekordu poprzez szereg nagród jakimi została uhonorowana firma i jej produkty m.in. takimi jak: Medal Europejski, Nagroda Fair Play, Dobrodziej Sportu czy też specjalna nagroda Firmy Roku 2012 w subregionie południowym. Podobnie drużyna futsalu sponsorowana przez Rekord poszła także w ślady firmy zdobywając pierwsze miejsce w rozgrywkach Pucharu Polski. Janusz Szymura przedstawił także główne kierunki rozwoju firmy na najbliższy rok. Najważniejszy dla firmy jest rozwój funkcjonalny dotychczasowych aplikacji oraz rozwój projektów dotyczących nowego oprogramowania w oparciu o metodykę zarządzania projektami Prince2. Nie mniej ważna jest „rewolucja śmieciowa” jaka ma obecnie miejsce w sektorze administracji samorządowej i jej wpływ na pakiet RATUSZ oraz jego użytkowników. Została także zwrócona uwaga na zrównoważony rozwój firmy w odniesieniu do zatrudnienia, zysków oraz sprzedaży. Prezes Zarządu przedstawił również plany rozwoju siedziby firmy Rekord o nowy budynek oraz zmiany organizacyjne w odniesieniu do polepszenia jakości obsługi kontaktów z klientami. Najważniejszą zmianą jest uruchomienie elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń serwisowych dotyczących na ten moment systemu Odpady Komunalne a w najbliższej przyszłości także pozostałych modułów wchodzących w skład pakietu RATUSZ®. Kwestia ta została później w szerszym aspekcie przedstawiona przez następnych prelegentów.

Po prelekcji Janusza Szymury głos zabrali Sławomir Siwiec wraz z Pawłem Pietraszko, którzy poprowadzili blok prezentacji poświęconych systemowi Odpady Komunalne oraz obowiązków wynikających z zadań nałożonych na samorządy w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Zaprezentowane zostały nowe funkcjonalności wraz ze sposobem ich konfiguracji a także po raz pierwszy został pokazany portal komunikacyjny dla firm wywozowych.

Następne prezentacje dotyczyły innowacji w systemach Rekordu takich jak:
- nowy sposób usprawnienia poboru zobowiązań względem gminy wynikających z tytułu opłaty za odpady komunalne (egzekucje);
- połączenie i rozwój systemów informacji przestrzennej z systemami dziedzinowymi pakietu RATUSZ® w urzędzie;
- powiązanie systemu Ewidencji Mienia Gminy wraz z systemem do obsługi środków trwałych.

Pierwszy dzień wykładów zakończył praktyczny pokaz opłatomatu zrealizowany przez ING Bank Śląski. Warto dodać, że podobne rozwiązania funkcjonują już w połączeniu z systemami dochodowymi autorstwa Rekordu w 2 dużych urzędach.

Następnym ważnym punktem programu był organizowany już po raz trzeci konkurs „eUrząd w społeczeństwie informacyjnym”, w którym udział wzięło 4 uczestników, którzy przedstawili swoje prezentacje konkursowe a byli to:

- Andrzej Hajm / Piotr Absalon – Urząd Miasta Radlin – przedstawili oni w pełni elektroniczny system przyjmowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbudowany analogicznie do platformy e-deklaracje ministerstwa finansów;

- Tomasz Tatoń – Urząd Gminy Jasienica – który zaprezentował realizację projektu wprowadzającego elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców a także pełne zabezpieczenie infrastruktury sprzętowej oraz profesjonalne zarządzanie środowiskiem IT w urzędzie;

- Łukasz Kuś – Urząd Miasta Czechowice – Dziedzice – pokazał wprowadzenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców z uwzględnieniem systemu konsultacji społecznych oraz systemu powiadamiania mieszkańców o zdefiniowanych zdarzeniach wraz z rozwojem i integracją oprogramowania z istniejącymi już systemami w urzędzie;

- Marcin Nazarewicz – Urząd Miasta Jarosławia – przedstawił rozwinięcie swojej prezentacji konkursowej z roku ubiegłego, która obejmowała wewnętrzny system komunikacji między pracownikami Urzędu. Aplikacja została poszerzona m.in. o dodatkowe funkcje związane z zamówieniami publicznymi a także o organizer spotkań Prezydenta Miasta.

Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. Józefa Matuszka – Prezesa Fundacji Centrum Nowych Technologii przyznała następujące miejsca poszczególnym uczestnikom:

I miejsce – Andrzej Hajm / Piotr Absalon – Urząd Miasta Radlin;

II miejsce - Łukasz Kuś – Urząd Miasta Czechowice – Dziedzice;

III miejsce - Tomasz Tatoń – Urząd Gminy Jasienica;

IV miejsce – Marcin Nazarewicz – Urząd Miasta Jarosławia.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy realizacji w swoich organizacjach zaawansowanych projektów informatycznych ułatwiających pracę zarówno użytkownikom jak również mieszkańcom.

Tradycyjną już nagrodę „Informatyka Roku” przyznawaną przez firmę REKORD w tym roku zdobył Pan Łukasz Patrzyk z Urzędu Miasta Gorlice. Gorlice jako jedno z niewielu miast wprowadziło gospodarkę odpadmi wg nowych zasad od stycznia 2013 roku co stanowiło duże wyzwanie zarówno dla Urzędu jak i dla dostawcy oprogramowania.  Dla przypomnienia – nagroda ta jest przyznawana w uznaniu za profesjonalizm zawodowy oraz umiejętność komunikacji z użytkownikami a dostawcą oprogramowania.

Tradycyjnym już elementem konferencji jest mecz piłki nożnej pomiędzy Użytkownikami pakietu Ratusz a pracownikami firmy Rekord. Spotkanie po zaciętym i emocjonującym boju zakończyło się zwycięstwem firmy Rekord 5:4. Po tym zwycięstwie bilans meczów wyrównał się na 2:2

W części artystycznej uczestnicy mogli zobaczyć spektakl p.t. „Kwartet dla 4 aktorów” Bogusława Schaeffera. Wystawiany przez Teatr Korez w Katowicach bawi od 20 lat kolejne pokolenia widzów. W przedstawieniu udział wzięli m.in. Mirosław Neinert, Dariusz Niebudek, Bogdan Kalus. Aktorzy pokazali niebywały kunszt aktorski a także zaserwowali uczestnikom dużą dawkę dobrego humoru.

Drugi dzień konferencji otworzył Wojciech Sikora – Dyrektor ds. rozwoju, który zaprezentował nowe programy autorstwa Rekordu napisane w technologii ASP.NET MVC. Lider2 i eDokument2 doczekały się już testowych wdrożeń i znakomicie sprawdzają się w warunkach pracy w administracji.  Uzupełnieniem prezentacji Dyrektora Sikory była prelekcja Piotra Szymury o wadach i zaletach technologii Microsoftu w porównaniu z dotychczas stosowaną  przez programistów Rekordu w aplikacjach przeglądarkowych. Przed przerwą zaprezentował się jeszcze Przemysław Bryndza, który zademonstrował nowe rozwiązania w sferze Urzędu.  Po przerwie zalety serwera Firebird przedstawił Tomasz Węglorz. Na koniec Dział Wdrożeń zaprezentował nowości w systemach finansowo – budżetowych oraz kadrowo – płacowych

Podsumowując   konferencję  Dyrektor ds. wdrożeń Jacek Jaworowski serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas, oraz prelegentom za wkład w przygotowanie swoich wystąpień. Wierzymy, że konferencja zaowocuje pogłębieniem dotychczasowej współpracy a także będzie podstawą do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań informatycznych u każdego obecnego użytkownika pakietu RATUSZ.

Na koniec serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w przyszłorocznym spotkaniu!