eurząd Rekord Si w gminach małopolskich

W dniu 25 listopada br. Gmina Porąbka oraz konsorcjum firm w składzie: Rekord SI sp. z o.o. oraz Rekord Kraków Systemy Informatyczne Sp. z o.o. podpisały umowę dotyczącą realizacji projektu pod nazwą „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach i Miastach Polski”. Dotyczy ona dostawy licencji na systemy dziedzinowe zintegrowane z ePUAP, ich wdrożenia oraz szkolenia użytkowników.

Projekt o wartości 991 451,45 zł brutto obejmie 5 gmin: Porąbkę, Ropę, Rabkę Zdrój, Limanową i Mszanę Dolną, a także – w celu wzrostu wymiany dokumentów elektronicznych przez ePUAP – ich jednostki organizacyjne. Jego celem jest modernizacja zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego poprzez zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, a głównymi korzyściami z jego realizacji będzie upowszechnienie e-usług oraz większy komfort mieszkańców, dzięki możliwości komunikowania się z urzędami drogą elektroniczną. Wpłynie to na skrócenie czasu obsługi klienta, a co za tym idzie – również czasu załatwiania konkretnych spraw.

Realizacja projektu ma się zakończyć 31 marca 2015 roku i jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 5.2.1 PO KL.

AK