Z dniem 1 stycznia 2012 roku zaczęły obowiązywać zapisy znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przed gminami stoją nowe zadania związane z: segregacją odpadów, odzyskiem surowców wtórnych czy organizacją wywozu śmieci, a przede wszystkim z prowadzeniem pełnej sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami oraz dostosowanie jej do obowiązującej ordynacji podatkowej.

Firma REKORD postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów dotyczącym w/w zagadnień. Dlatego na początku stycznia podczas corocznego szkolenia dotyczącego systemów podatków lokalnych, użytkownicy pakietu RATUSZ mogli zapoznać się z wybranymi kwestiami dotyczącymi nowej Ustawy oraz najnowszego produktu firmy REKORD: systemu Odpady Komunalne.

Kwestie związane z nowymi obowiązkami dla samorządów nierzadko budzą wiele kontrowersji oraz niepokojów. Z tego powodu od początku stycznia została uruchomiona nowa, dedykowana strona internetowa www.oplatazaodpady.pl, której celem jest przybliżenie  wiedzy o niniejszej Ustawie. Portal nie tylko w przystępny sposób podaje informacje na jej temat, ale również daje możliwość zapoznania się ze wspomnianym już systemem Odpady Komunalne. Strona będzie na bieżąco uzupełniana o nowe artykuły i materiały.

Gorąco zachęcamy do odwiedzania strony, rejestracji oraz aktywnej dyskusji. Dzięki temu możliwe będzie nie tylko uzyskanie realnego wpływu na funkcjonalność systemu ale także dostęp do najnowszej wiedzy i komentarzy specjalistów. Dodatkowo, każdy zarejestrowany uczestnik dyskusji otrzyma dodatkowe 5% rabatu na zakup systemu Odpady Komunalne.