„E-urząd Gminy Buczkowice” to kolejny projekt realizowany przez Rekord SI.

 Celem wdrożenia o wartości 1.697.625,45 brutto jest:

 • poszerzenie oferty, poniesienie jakości i obniżenie kosztów usług publicznych, świadczonych przez Urząd Gminy w Buczkowicach drogą elektroniczną,
 • zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu,
 • podniesienie efektywności zarządzania i procesów decyzyjnych przeprowadzanych przez Urząd Gminy,
 • skrócenie czasu realizacji procedur,
 • usprawnienie obsługi mieszkańców Gminy poprzez zapewnienie im dostępu do zasobów informacyjnych Urzędu oraz współpracujących z nim jednostek.

Realizacja projektu pozwoli wyeliminować większość problemów występujących w obszarze systemów IT, a także pozwoli usprawnić działalność administracji samorządowej dzięki łatwemu dostępowi do informacji publicznej. Udostępnienie informacji w Internecie zmniejszy ilość wizyt w urzędzie , co przełoży się na ograniczenie kosztów urzędu i obywatela, skróci czas dotarcia do informacji oraz zwiększy przejrzystość pracy urzędu.

Warto zwrócić uwagę na szeroki, a przez to nietypowy zakres projektu. Kontrakt obejmuje:

 • prace budowlane m.in. w pomieszczeniach archiwum i biura podawczego,
 • modernizację okablowania sieci LAN oraz sieci zasilającej w budynku urzędu,
 • budowę serwerowni wraz z dostosowaniem do standardów SA3 oraz wyposażeniem jej w sprzęt serwerowy wraz z zasilaniem awaryjnym, system pamięci masowej i system chłodzenia,
 • remont i przystosowanie sali obrad do standardu sali multimedialnej i konferencyjno-szkoleniowej.
 • dostawę i instalację sprzętu komputerowego,
 • wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania gminą obejmującego m.in. systemy informacyjne w tym portal dla podatników, zarządzanie dokumentami, systemy ewidencyjne – m.in. obsługa odpadów komunalnych, system obsługi cmentarza.

 Zakończenie wdrożenia planowane jest na koniec sierpnia br.

 AK