REKORD SI będzie w najbliższym czasie realizował dwa nowe kontrakty. Umowy z Urzędami Gmin w Jerzmanowicach oraz w Bukowinie podpisano jeszcze w maju , a będą one realizowane w konsorcjum z REKORDEM Kraków. 

Oba kontrakty dotyczą zakupu licencji i wdrożenia Zintegrowanych Systemów Zarządzania Gminą wraz ze szkoleniem.  Wdrożenie w Jerzmanowicach obejmie systemy podatkowe i analityczne, a w Bukowinie dodatkowo systemy księgowe. 

Celem projektów jest przede wszystkim poszerzenie i podniesienie jakości oferty usług publicznych świadczonych przez Urzędy, skrócenie czasu realizacji procedur oraz usprawnienie obsługi mieszkańców poprzez zapewnienie im dostępu do zasobów informacyjnych Urzędów oraz współpracujących z nimi jednostek. Wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych w postaci urządzeń teleinformatycznych oraz zintegrowanej sieci komputerowej poprawi ponadto bezpieczeństwo i efektywność instytucji.

Projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

AK