Kompleksowa informatyzacja oraz wdrożenie elektronicznych usług publicznych jest przedmiotem umowy zawartej 14 lutego  2013 roku pomiędzy Zastępcą Wójta Gminy Jasienica – Krzysztofem Wieczerzakiem,  a Prezesem Zarządu firmy REKORD - Januszem Szymurą. Projekt opiewa na kwotę 837 999zł i jest współfinansowany w 80% ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Informatyzacja gminy wiejskiej

Malownicza gmina wiejska leży u stóp Beskidów w strefie obejmującej zurbanizowany obszar aglomeracji bielskiej i graniczy z jej śródmiejską częścią, tj. miastem Bielsko-Biała. Aktualnie Jasienica jest siedzibą najrozleglejszej gminy w województwie śląskim, obejmując swym zasięgiem administracyjnym 14 sołectw.

Jej znaczną część (ponad 60%) zajmują użytki rolne, gdzie prowadzi się gospodarkę rolną o zróżnicowanym charakterze.Zakres realizacji projektu

Realizacja zamówienia publicznego, rozstrzygniętego w ramach przetargu nieograniczonego obejmuje swoim zakresem m.in.: niezbędną infrastrukturę techniczną, uzupełnienie systemów dochodowych oraz poszerzenie ich funkcjonalności, a także portal analityczny i wdrożenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców. Urząd zostanie także całkowicie objęty systemem zarządzania dokumentami, umożliwiającym elektroniczny obieg całości dokumentów pochodzących także z systemów dziedzinowych.

Czas kluczowym czynnikiem

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dla wdrożenia kluczowym czynnikiem są ramy czasowe. Okres przeznaczony na wdrożenie całości projektu zakończy się już 29.03.2013 roku. W ciągu zaledwie 43 dni pracownicy REKORDU dostarczą Gminie Jasienica m.in. kilkanaście zestawów komputerowych, serwery, czytniki kodów kreskowych, licencje na oprogramowanie oraz przeprowadzą indywidualne szkolenia. Tak szybkie wdrożenie możliwe jest dzięki temu, że Gmina Jasienica już od 2005 roku korzysta z większości systemów autorstwa naszej firmy, które stanowią doskonałą bazę do wdrożenia elektronicznych usług publicznych.

Korzyści także dla mieszkańców

Tak kompleksowe podejście gminy Jasienica do informatyzacji przyniesie szereg korzyści. Zwiększy się efektywność zarządzania gminą poprzez usprawnienie pracy wewnątrz urzędu, a dzięki implementacji zintegrowanego systemu e-Urząd mieszkańcy będą mieli możliwość załatwienia szeregu spraw przez Internet (składanie wniosków online, śledzenie stanu realizacji sprawy zainicjowanej w urzędzie, regulowanie zobowiązań wobec gminy poprzez płatności internetowe).